Aktualności

22 grudnia 2021

KE zatwierdza nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią

Kolegium komisarzy zatwierdziło nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią (CEEAG). Wytyczne zostaną formalnie przyjęte w styczniu 2022 r. i będą od tego momentu obowiązywać. Nowe zasady wiążą się z dostosowaniem do ważnych celów i zadań UE określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz do innych wprowadzonych niedawno zmian regulacyjnych w dziedzinie energii i środowiska, a także uwzględniają rosnące znaczenie ochrony klimatu.

21 grudnia 2021

Krajowe plany odbudowy muszą modernizować gospodarki państw członkowskich UE

Unijny instrument na rzecz odbudowy, największy w historii Unii pakiet wsparcia gospodarczego, musi sprawić, że UE będzie bardziej odporna, konkurencyjna i sprawiedliwa – podkreśla Parlament Europejski.

20 grudnia 2021

Unijne fundusze mają wspierać wodór oraz wychwytywanie i składowanie CO2

Zaktualizowane zasady wyboru projektów energetycznych, które otrzymają wsparcie UE, zostały w środę nieformalnie uzgodnione przez posłów do PE i słoweńską prezydencję Rady UE. Fundusze unijne mają wspierać wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Według ustaleń, do finansowania unijnego nie będą już kwalifikować się projekty bazujące na gazie ziemnym.

20 grudnia 2021

Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej na świecie wzrośnie w 2022 r. do 274 mln

Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej na całym świecie wzrośnie w 2022 r. do 274 mln, czyli o prawie dwie trzecie w porównaniu z 2020 r. Obecnie kryzysy humanitarne trwają średnio ponad dziewięć lat. Pomoc jest często niewystarczająca – wskazano w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

13 grudnia 2021

Badanie PE: światowa produkcja żywności musi zwiększyć się o połowę. Przeszkodą są zmiany klimatu

W ciągu 30 lat światowa produkcja żywności musi zwiększyć się o ponad połowę. Przeszkodą będą m.in. zmiany klimatu – wynika z badania Biura Analiz Parlamentu Europejskiego.

3 grudnia 2021

Jest porozumienie ws. unijnego programu ochrony środowiska. Nowe priorytety do 2030 r.

Celem jest ukierunkowanie polityki środowiskowej UE do 2030 r. i dostosowanie jej do Europejskiego Zielonego Ładu.

3 grudnia 2021

43% przedsiębiorstw z UE dokonało inwestycji związanych z klimatem

Potraktowanie przez UE kwestii klimatycznych w sposób priorytetowy przynosi pozytywne rezultaty – 43% przedsiębiorstw z UE już dokonało inwestycji związanych z klimatem. Dla porównania, w USA to zaledwie 28 proc. firm.

3 grudnia 2021

Katastrofy klimatyczne wywołują ponad trzykrotnie więcej przesiedleń niż konflikty

Od 2008 r. ponad 318 mln ludzi na całym świecie zostało „uchodźcami klimatycznymi”; odpowiada to populacji Australii przesiedlanej co roku – wynika ze statystyk Centrum Monitorowania Przemieszczeń Wewnętrznych (IDMC).

2 grudnia 2021

ESG Book. Nowe cyfrowe źródło informacji o zrównoważonym rozwoju

W koalicji wspierającej ESG Book jest m.in. Climate Governance Initiative, skupiająca realizowane na całym świecie programy rozwoju kompetencji rad nadzorczych i zarządów w zakresie zmian klimatu, w tym Chapter Zero Poland koordynowane w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

25 listopada 2021

Dlaczego UE dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przemieszczania odpadów?

Odpady mogą być cennym zasobem, ale muszą być wykorzystywane z zachowaniem ostrożności. Jeżeli odpady przemieszczane przez granice nie są odpowiednio kontrolowane i zagospodarowane w sposób zrównoważony w państwach przeznaczenia, mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc