Aktualności

13 maja 2021

GPW and EBRD Publish “ESG reporting Guidelines”

GPW in partnership with EBRD has published the “ESG reporting Guidelines. Guide for issuers”. The Guidelines support issuers’ non-financial reporting to address investors’ expectations. GPW is one of 56 exchanges globally to publish an ESG reporting manual

11 maja 2021

Neutralność dotyczy nie tylko klimatu. Jak zapobiegać utracie bioróżnorodności?

Johan Rockström, Harvey Locke i prezesi wiodących organizacji biznesowych, w tym WBCSD, podkreślają krytyczne znaczenie podejmowania i wzmacniania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności na świecie. Prezentują także szereg argumentów, opartych na informacjach zawartych w 78 artykułach naukowych. 

22 kwietnia 2021

Dołącz do apelu biznesu o ochronę bioróżnorodności

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2020 roku należy do międzynarodowej koalicji Business for Nature, zrzeszającej firmy i organizacje z całego świata, które poprzez swoje działania na rzecz ochrony bioróżnorodności chcą wywierać wpływ na wzmocnienie zaangażowania rządów do aktywności w tym zakresie. Z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi zachęcamy firmy do przyłączenia się do apelu o wzmocnienie działań rządów na rzecz ochrony bioróżnorodności.

25 marca 2021

Najwyższy czas na pilną transformację gospodarek. WBCSD ogłasza nową Wizję 2050

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) przedstawiła nową Wizję 2050. To program zmian na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jest odpowiedzią na trzy kluczowe wyzwania: kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności i rosnące nierówności.

19 marca 2021

WBCSD publikuje przewodnik po SDGs dla firm z branży elektroenergetycznej

“SDG Roadmap for Electric Utilities” to publikacja WBCSD, której celem jest wsparcie firm w procesie transformacji gospodarek i modeli biznesowych ku zrównoważonemu rozwojowi.

15 marca 2021

Greenwashing na celowniku Komisji Europejskiej

W 42 proc. przypadków zachodziło uzasadnione podejrzenie, że rzekomo prośrodowiskowe i proekologiczne sformułowania zamieszczane na stronach internetowych były przesadne, fałszywe i wprowadzały konsumentów w błąd.

12 marca 2021

Europarlament podkreśla rolę due dilligence w całym łańcuchu wartości

Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

3 marca 2021

Stanowisko Business for Nature dotyczące CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework

Koalicja Business for Nature, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem, zakończyła konsultacje z biznesem dotyczące projektu dokumentu ramowego Post-2020 Global Biodiversity Framework, który ma zostać przyjęty podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (COP 15 CBD – Convention on Biological Diversity).

24 lutego 2021

Company readiness for inclusive workforce transitions

Jak wynika z raportu przygotowanego przez CSR Europe w ramach projektu „Upskill 4 Future”, firmy i pracownicy nie są w pełni gotowi do cyfrowej i zielonej transformacji rynku pracy.

24 lutego 2021

Seria webinarów Komisji Europejskiej o unijnej taksonomii

Komisja Europejska organizuje serię webinarów poświęconych tematyce unijnej taksonomii. Spotkania odbędą się 24 i 26 lutego.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc