Aktualności

13 grudnia 2019

Pierwszy globalny standard GRI dotyczący przejrzystości podatkowej

Ogłoszony 5 grudnia 2019 r. GRI Tax Standard to pierwszy globalny standard kompleksowego ujawniania informacji podatkowych w podziale na kraje.

12 grudnia 2019

KE przyjęła Europejski Zielony Ład

Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

2 grudnia 2019

Ponad 90% Europejczyków uważa zmiany klimatyczne za poważny problem

Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, obywatele i obywatelki UE są bardzo zaniepokojeni zmianami klimatu i wspierają działania  na rzecz ich rozwiązania problemów, które się z nimi wiążą.

5 listopada 2019

Forum Odpowiedzialnego Biznesu sygnatariuszem międzynarodowej koalicji na rzecz ochrony bioróżnorodności

15 października, podczas corocznego posiedzenia Rady Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), 24 organizacje biznesowe, reprezentujące ponad 2000 firm, ogłosiły deklarację lizbońską. To wspólna inicjatywa wspierająca zaangażowanie biznesu na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom z zakresu ochrony bioróżnorodności. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

10 września 2019

Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context

Niniejsza publikacja jest trzecim z raportów Eurostatu monitorujących postępy w realizacji SDGs w Unii Europejskiej.

28 sierpnia 2019

Jedna trzecia żywności na świecie jest marnotrawiona lub tracona

Podpisana właśnie ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności regulująca kwestie wyrzucania w Polsce ok. 9 mln ton żywności rocznie, pozwoli na uratownie ok. 100 tys. ton żywności w dużych sklepach. Jednak marnowanie żywności to również problem społeczny – głód, ubóstwo oraz środowiskowy – zwłaszcza w kontekście pogłębiających się zmian klimatu – sama hodowla zwierząt odpowiada za ok. 18% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, a produkcja żywności to również olbrzymia ilość zużywanej wody.

1 sierpnia 2019

Women in Business and Management: The business case for change

Najnowsza publikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest już drugą edycją raportu Women in Business and Management. Jej celem jest wskazanie, jak różnorodność płci w zarządach firm i na niższych stanowiskach może poprawić wyniki organizacyjne i skuteczność pracy. 

1 sierpnia 2019

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Publikacja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentuje działania firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie. Oprócz opisu działań CSR znalazło się w niej miejsce również na materiały poświęcone prawu człowieka do…

1 sierpnia 2019

SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society

Publikacja „SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society” została opracowana przez organizację Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network. Stanowi przewodnik służący do wzmacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i realizacji założeń Agendy 2030.

30 lipca 2019

Czy obywatele państw UE postrzegają zmiany klimatu jako zagrożenie dla stabilności międzynarodowej?

Temat zmian klimatu jest jednym z najbardziej aktualnych tematów, jednak badania pokazują, że społeczeństwo światowe nie jest dostatnio uświadomione i nie traktuje ten problem jako poważne zagrożenie. Jeden z najwyższych na świecie stanów świadomości w kwestii zmian klimatu jest u obywateli UE.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc