Aktualności

1 sierpnia 2019

Women in Business and Management: The business case for change

Najnowsza publikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest już drugą edycją raportu Women in Business and Management. Jej celem jest wskazanie, jak różnorodność płci w zarządach firm i na niższych stanowiskach może poprawić wyniki organizacyjne i skuteczność pracy. 

1 sierpnia 2019

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Publikacja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentuje działania firm, zaangażowanych w edukowanie młodzieży, konsumentów, partnerów biznesowych oraz wykorzystujących w tym procesie nowoczesne technologie. Oprócz opisu działań CSR znalazło się w niej miejsce również na materiały poświęcone prawu człowieka do…

1 sierpnia 2019

SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society

Publikacja „SDG Accountability Handbook: A Practical Guide for Civil Society” została opracowana przez organizację Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network. Stanowi przewodnik służący do wzmacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i realizacji założeń Agendy 2030.

30 lipca 2019

Czy obywatele państw UE postrzegają zmiany klimatu jako zagrożenie dla stabilności międzynarodowej?

Temat zmian klimatu jest jednym z najbardziej aktualnych tematów, jednak badania pokazują, że społeczeństwo światowe nie jest dostatnio uświadomione i nie traktuje ten problem jako poważne zagrożenie. Jeden z najwyższych na świecie stanów świadomości w kwestii zmian klimatu jest u obywateli UE.

30 lipca 2019

CEOs wzywają do działania na rzecz nowego ładu dla Europy

Z inicjatywy CSR Europe prawie 200 prezesów i prezesek wystosowało apel o połączenie sił w celu stworzenia nowego ładu dla Europy. Członkowie i członkinie zarządów chcą przyspieszyć stabilny wzrost, przeciwdziałać zmianom klimatu i stworzyć sprzyjający dobrobyt. Celem apelu jest wzmocnienie dialogu i zdynamizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

29 lipca 2019

Od 29 lipca żyjemy na ekologiczny kredyt

O trzy dni wcześniej wypada w tym roku Dzień Długu Ekologicznego. 29 lipca ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby naturalne przeznaczone na bieżący rok.

23 lipca 2019

Głód dotyka co dziewiątą osobę na świecie

Z raportu ONZ wynika, że w 2018 roku na świecie głód dotknął 821,6 mln ludzi, czyli więcej o 11,6 mln niż w roku poprzednim . „Oznacza to, że jedna na dziewięć osób kładzie się spać głodna każdej nocy” – pisze ONZ na Twitterze. 

19 lipca 2019

Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

Raport “Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world” został opracowany przez SDG Watch Europe. Jednym z celów publikacji jest przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2030 przez Unię Europejską. Zdaniem autorów dochodzi bowiem do ignorowania negatywnego oddziaływania niektórych z jej polityk i praktyk na inne części świata.

19 lipca 2019

In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

Raport “In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs” został opracowany przez GRI, United Nations Global Compact i PRI. Publikacja zawiera badania i analizę związków między odważnym przywództwem a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

9 lipca 2019

Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs

Raport „Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs” został opracowany przez United Nations Environment Programme we współpracy z IUCN Global Gender Office. Głównym celem publikacji jest stworzenie narzędzia do pomiaru związku pomiędzy płcią a środowiskiem. …

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc