Aktualności

23 listopada 2023

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie dotyczące pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE

Opublikowane rozporządzenie stanowi nowe techniczne kryteria klasyfikacji według których oceniane jest, czy dane działalności gospodarcze wnoszą istotny wkład w: zrównoważone wykorzystywanie i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

16 listopada 2023

It’s Now for Nature. Startuje globalna kampania na rzecz ochrony bioróżnorodności

Kampania ma wesprzeć przedsiębiorstwa w związku z nadchodzącymi regulacjami i zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów.

16 listopada 2023

Climate Governance a gospodarka cyrkularna – przewodnik dla rad nadzorczych i zarządów

Najnowszy przewodnik, opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne i Climate Governance Initiative ma na celu wyposażenie zarządów i rad nadzorczych w praktyczną wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

15 listopada 2023

Według nowego raportu UNICEF co trzecie dziecko na świecie jest zagrożone niedoborem wody

Na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji. Najnowszy raport przygotowany przez UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

23 października 2023

Działania na poziomie UE w zakresie zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw w obszarze sprawozdawczości

W ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Jego celem jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Znalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

20 października 2023

ESRS przyjęte przez Parlament Europejski 

Europosłowie ostatecznie poparli wprowadzenie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.  18 października europarlamentarzyści potwierdzili swoją wolę wprowadzenia Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które od stycznia 2024 r. obejmą swoim zasięgiem 50 000 firm. Odrzucili tym samym wniosek wzywający do wprowadzenia…

4 października 2023

Uwalnianie kapitału prywatnego dla dobra społecznego w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej

Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) ma gospodarkę wolnorynkową zaledwie od 30 lat. Ponieważ gospodarki regionu są stosunkowo młode, pogoń za zyskiem nadal pozostaje głównym priorytetem dla większości firm i inwestorów. Na rynku są już jednak środki i chęć przyczyniania się do rozwoju społecznego. Tylko w Polsce istnieje możliwość niemal dwukrotnego zwiększenia indywidualnych darowizn – tak wynika z badania Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe: „Uwalnianie kapitału prywatnego dla dobra społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej”.

21 września 2023

UE chce zakazać greenwashingu i zwiększyć przejrzystość informacji o trwałości produktów

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów gwarantujących konsumentom rzetelne informacje o produktach i zakazujących wprowadzania w błąd za pomocą reklam.

21 września 2023

Nowe wytyczne dla 12 sektorów w trosce o bioróżnorodność

Business for Nature, Światowe Forum Ekonomiczne i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opracowały nowe wytyczne dla 12 sektorów. Mają  pomóc biznesowi powstrzymać utratę zasobów przyrody oraz przyczynić się do stworzenia sprawiedliwej gospodarki przyjaznej naturze.

20 września 2023

Trwają konsultacje ws. SFDR

Komisja Europejska ogłosiła długo wyczekiwane konsultacje na temat wdrożenia rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Potrwają one do 15 grudnia.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc