Aktualności

16 sierpnia 2022

TNFD aktualizuje strukturę ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą

28 czerwca Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą (z ang. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures, TNFD) opublikowała drugą iterację struktury ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą. Jak czytamy w materiale przygotowanym przez zespół Deloitte, wersja 2.0 ram beta została oparta na pierwszej iteracji z marca 2022 roku oraz ponad 500 informacjach zwrotnych pochodzących od blisko 130 uczestników rynku i interesariuszy z 37 krajów i wszystkich pięciu kontynentów. Niniejsza aktualizacja struktury beta TNFD zawiera dodatkowe wytyczne, w tym dotyczące podejścia LEAP (Locate Evaluate Assess Prepare) oraz instruktaż dla uczestników rynku dotyczący rozpoczęcia testów pilotażowych.

8 sierpnia 2022

Polska największym beneficjentem finansowania regionów spójności

Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 35% tej kwoty wsparło zrównoważony rozwój miast i regionów. 23% finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną. Również 23% przeznaczono na rozwój innowacyjności, cyfryzacji i kapitału ludzkiego. Małe i średnie firmy otrzymały 19% finansowania wspierającego regiony spójności.

5 sierpnia 2022

Czyste i zdrowe środowisko prawem człowieka

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję uznającą, że życie w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku jest powszechnym prawem człowieka. To przełomowy moment w walce z kryzysem planetarnym.

4 sierpnia 2022

Nowa odsłona przewodnika „Board Toolkit” Chapter Zero już dostępna

Chapter Zero (Wielka Brytania) w partnerstwie z The Berkeley Partnership, Centre for Climate Engagement oraz Hughes Hall opublikowało zaktualizowany przewodnik dotyczący zmian klimatu skierowany do członków rad nadzorczych i zarządów.

27 lipca 2022

PE ostrzega przed stresem związanym z wykorzystaniem technologii do nadzoru pracy

Parlament Europejski domaga się, aby Unia Europejska walczyła z tzw. technostresem, czyli stresem związanym z wykorzystaniem technologii do nadzoru pracy. Ostrzega też przed pracą w domu, która – zdaniem europosłów – prowadzi do nadmiernego rozmycia granic między pracą a życiem prywatnym.

27 lipca 2022

Jak UE zmierzy postępy w realizacji Zielonego Ładu?

Komisja przedstawiła wykaz głównych wskaźników służących do monitorowania postępów w realizacji celów UE w zakresie środowiska i klimatu do 2030 r., a także długoterminowej wizji do 2050 r. dotyczącej „dobrej jakości życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Nowe ramy monitorowania mają na celu zwiększenie przejrzystości i informowanie Europejczyków o skutkach unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej.

26 lipca 2022

KE: zmniejszmy zapotrzebowanie na gaz

Komisja Europejska alarmuje, że Rosja wykorzystuje dostawy gazu jako broń w trwającym konflikcie, przez co UE grozi dalsze ograniczenie możliwości zaopatrzenia się w rosyjski gaz, a prawie połowa państw członkowskich już doświadcza problemów w tym zakresie. Jeśli działania podjęte zostaną teraz, uda się zmniejszyć zarówno ryzyko dalszych lub pełnych zakłóceń, jak i koszty, jakie Europa będzie musiała ponieść w takim przypadku; pozwoli to także wzmocnić europejską odporność energetyczną.

25 lipca 2022

Zielone obligacje budzą coraz większe zainteresowanie inwestorów

W lipcu 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny po raz pierwszy w historii wprowadził zielone obligacje – to był historyczny debiut na rynkach kapitałowych, który rozpoczął nowy trend w emisjach papierów wartościowych i finansowaniu na rzecz klimatu. Od tego czasu światowy rynek zielonych obligacji przekroczył próg 1,5 bln EUR skumulowanej emisji i jest uzupełniony o około 720 mld EUR obligacji społecznych i obligacji zrównoważonego rozwoju.

12 lipca 2022

Nowy program UE na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili nowy program UE na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami, proponując działania na rzecz bezpieczeństwa i czystości oceanów oraz zrównoważonego zarządzania nimi.

12 lipca 2022

KE z nowym podejściem do umów handlowych zielonego i sprawiedliwego wzrostu

Komisja Europejska czyni ważny krok w kierunku bardziej ekologicznej, sprawiedliwej i zrównoważonej wymiany handlowej UE. Przedstawiono nowy plan zwiększenia wpływu umów handlowych UE na ochronę środowiska i praw pracowniczych na całym świecie. W swoim komunikacie zatytułowanym „Siła partnerstw handlowych: razem na rzecz ekologicznego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego” KE proponuje działania, które poprawią wdrażanie i egzekwowanie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc