Aktualności

25 listopada 2021

Dlaczego UE dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przemieszczania odpadów?

Odpady mogą być cennym zasobem, ale muszą być wykorzystywane z zachowaniem ostrożności. Jeżeli odpady przemieszczane przez granice nie są odpowiednio kontrolowane i zagospodarowane w sposób zrównoważony w państwach przeznaczenia, mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

17 listopada 2021

UE inwestuje ponad 1 mld €, aby obniżyć emisyjności gospodarki

Unia Europejska inwestuje ponad 1,1 mld euro w siedem dużych innowacyjnych projektów w ramach funduszu innowacyjnego. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek przełomowych technologii w sektorach energochłonnych, sektorze wodoru, w sektorze wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla oraz w sektorze energii odnawialnej. Projekty realizowane są w Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji, Niderlandach, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji.

10 listopada 2021

Pierwsza część raportu IPCC dostępna już także po polsku

W najnowszym komunikacie zespół ds. kryzysu klimatycznego PAN wzywa do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r. Naukowcy zaprezentowali także tłumaczenie pierwszej części 6 raportu IPCC na język polski.

8 listopada 2021

8 proc. mieszkańców UE nie jest w stanie ogrzać swoich domów

Przeprowadzone przez Eurostat badanie wykazało, że w 2020 r. aż 8% ludności UE nie było w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu. W Polsce ten problem dotyka 3,2% ankietowanych. 

2 listopada 2021

COP26. Chapter Zero Poland przyłącza się do stanowiska Climate Governance Initiative

Kryzys klimatyczny wymaga od rad nadzorczych i zarządów postawienia transformacji klimatycznej w samym centrum strategii korporacyjnych. Climate Governance Initiative, reprezentowane w Polsce przez Chapter Zero Poland, publikuje stanowisko na COP26.

31 października 2021

Startuje COP26. Oglądaj transmisję live 📺 [linki]

Dziś rozpoczyna się #COP26, czyli 26. sesja UNFCC Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Konferencja transmitowana jest także w formie streamingu wideo.

31 października 2021

COP26: UE zachęca do przekształcenia ambicji w pilne działania

W rozpoczynającej się dziś konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w Glasgow udział wezmą m.in. przedstawiciele_ki Komisji Europejskiej: Ursula von der Leyen i Frans Timmermans. Chcą nakłonić wszystkie strony do wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

29 października 2021

Zmiana klimatu co roku staje się bardziej zauważalna

Po 2019 r., który był najgorszym roku w historii, 2020 r. był kolejnym rokiem, w którym w pożarach spłonęły duże obszary naturalne w Europie. Pomimo zwiększonego poziomu gotowości w państwach UE w 2020 r. w UE spłonęło około 340 000 hektarów (ha), co stanowi obszar o 30 proc. większy niż Luksemburg

29 października 2021

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom jest największym wyzwaniem XXI wieku

81% Polaków uważa, że zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku. Odsetek ten jest różny w poszczególnych kategoriach demograficznych i waha się od 76% w przypadku polskich mężczyzn do 86% w przypadku polskich kobiet, od 79% w przypadku respondentów w wieku 15–29 lat do 86% w przypadku respondentów starszych niż 65 lat oraz od 77% w przypadku osób o niskich dochodach do 83% w przypadku osób o wysokich dochodach.

21 października 2021

Większe globalne ambicje to lepsze rezultaty COP26

Europarlament nalega na przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie oraz na to, by UE pozostała światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc