Aktualności

5 maja 2022

Upskill 4 Future na Europejskim Szczycie SDG 2022

Projekt Upskill 4 Future świętuje trzeci rok działalności na rzecz promowania włączającej i zrównoważonej transformacji działów kadr w celu wsparcia pracowników wrażliwych, zagrożonych utratą pracy z powodu automatyzacji i cyfryzacji. Upskill 4 Future podkreśla konieczność przewidywania przyszłych megatrendów poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych szkoleń korporacyjnych i działań w zakresie uczenia się przez całe życie, promując jednocześnie elastyczną kulturę pracy, która nie pozostawia nikogo w tyle.

5 maja 2022

EFRAG rozpoczyna konsultacje projektów Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

Z początkiem maja br. Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) oficjalnie rozpoczęła proces konsultacji dotyczących pierwszego zestawu projektów Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) zgodnie z trwającymi pracami legislacyjnymi nad Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (#CSRD).

22 kwietnia 2022

Inviting companies to join Mentorship for Ukrainians (M4U) initiative

CSR Ukraine and Career Hub platform in collaboration with SAP is starting a mentoring program for Ukrainians abroad, Mentorship for Ukrainians (M4U).

14 kwietnia 2022

Emisje przemysłowe generują koszty mierzone w miliardach euro i setkach tysięcy przedwczesnych zgonów. KE chce pilnie zaktualizować przepisy

Zaktualizowane przepisy mają ukierunkować inwestycje przemysłowe, które są konieczne, aby Europa mogła dokonać do 2050 r. transformacji w kierunku konkurencyjnej, neutralnej dla klimatu gospodarki o zerowej emisji netto. Ich celem jest pobudzanie innowacji, nagradzanie liderów i przyczynienie się do wyrównania warunków działania na rynku UE

31 marca 2022

KE chce zakazać greenwashingu i celowego postarzania produktów

Komisja Europejska chce zaktualizować unijne przepisy, aby wzmocnić pozycję konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska. Będą mieli prawo do informacji o tym, jaka jest spodziewana trwałość produktu i jakie są możliwości jego naprawy. Nowe przepisy będą lepiej chronić konsumentów przed niewiarygodnymi lub nieprawdziwymi twierdzeniami dotyczącymi ekologiczności. Służyć temu ma zakaz stosowania greenwashingu, czyli pseudoekologicznego marketingu oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do trwałości produktów.

23 marca 2022

Europa wolna od futer?

Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez futer”. Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodowli oraz uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania futer. Zwracają się również o zakaz wprowadzania takich futer oraz zawierających je produktów do obrotu w UE.

23 marca 2022

KE zapowiada działania na rzecz bezpieczeństwa żywieniowego na świecie

Komisja Europejska przedstawiła szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz wsparcie rolników i konsumentów w UE w świetle rosnących cen żywności i kosztów nakładów, takich jak energia i nawozy. Gwałtowny wzrost światowych cen surowców, zintensyfikowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, ponownie uwypuklił potrzebę zwiększenia odporności i zrównoważonego charakteru unijnego rolnictwa i łańcuchów dostaw żywności, zgodnie ze strategią „od pola do stołu”.

14 marca 2022

PE gotowy do negocjacji ws. przepisów regulujących cały cykl życia baterii

Podczas debaty eurodeputowani podkreślali kluczową rolę baterii w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, neutralną dla klimatu, a także dla konkurencyjności i strategicznej autonomii UE. Projekt przepisów został przyjęty 10 marca przy 584 głosach za, 67 przeciw i 40 wstrzymujących się.

9 marca 2022

KE przedstawia plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych

W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę Komisja Europejska przedstawiła plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych (począwszy od gazu) na długo przed 2030 r. W planie przedstawiono również szereg środków mających na celu reakcję na rosnące ceny energii w Europie oraz uzupełnienie zapasów gazu na kolejną zimę.

28 lutego 2022

Jak możesz wesprzeć Ukraińców i Ukrainki? [prasówka aktualizowana]

W związku z sytuacją w Ukrainie możemy wykazać się solidarnością z osobami dotkniętymi działaniami wojennymi, szukającymi w Polsce schronienia i bezpieczeństwa lub potrzebującymi pomocy na miejscu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc