Aktualności

28 grudnia 2021

Ukazało się 25. wydanie Kompendium CSR

 23 grudnia br. miała swoją premierę 25. edycja półrocznika „Odpowiedzialny Biznes – Kompendium CSR”. Publikacja omawia odpowiedzialność w trudnych czasach. W wydawnictwie znalazła się informacja o tegorocznych i przyszłorocznych wybranych wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz o 9. edycji Targów CSR, które odbędą się 25 maja w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

22 grudnia 2021

EBI i grupa Santander Bank Polska z umową dotyczącą nowego finansowania dla polskich MŚP

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w skład, której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała transakcję sekurytyzacyjną z Santander Leasing SA, która pomoże grupie Santander Bank Polska, dzięki odciążeniu kapitału i ochronie przed stratami, rozwijać jej finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

21 grudnia 2021

NIK alarmuje. Wciąż za dużo żywności trafia do śmieci

Obowiązujące przepisy to za mało – mimo uchwalenia ustawy, która ma zapobiegać marnowaniu żywności, nie udało się stworzyć kompleksowego systemu, który w pełni skutecznie redukuje w naszym kraju skalę tego problemu, podkreśla Najwyższa Izba Kontroli.

15 grudnia 2021

Jakie są perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce?

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku Europa ma być pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Sfinansowanie transformacji gospodarki na niskoemisyjną wymaga ogromnych inwestycji, do realizacji których niezbędna będzie aktywizacja zarówno sektora rządowego i samorządowego, jak też prywatnego. Instrumentem wspierającym osiągnięcie założonych celów klimatycznych mogą być zielone obligacje, których rynek rozwija się dynamicznie w ostatnich latach.

8 grudnia 2021

Rachunek za prąd z OZE w 2030 r. może być o 500 zł niższy niż rachunek za energię z węgla

Rachunki za prąd wzrosną o ponad 800 zł, czyli prawie 50% do 2030 roku, jeśli Polska będzie nadal produkować energię z węgla, wynika z najnowszego raportu Fundacji Instrat. Jeśli jednak energia elektryczna pochodziłaby głównie z wiatru i słońca, opłaty wzrosłyby w tym czasie zaledwie o 300 zł rocznie, pomimo większych inwestycji w sieć.

7 grudnia 2021

„Walka o klimat” – nowy dodatek tematyczny „Rzeczpospolitej”

30 listopada wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” ukazał się dodatek tematyczny pt. „Walka o klimat”, traktujący m.in. o problematyce skutków zmian klimatu. Tegoroczna edycja poświęcona jest szczególnie nowej architekturze energetyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu patronuje wydawnictwu.

6 grudnia 2021

Co motywuje Polaków do dobroczynności?

Najczęściej decydujemy się wspierać innych, bo tak nas wychowano, a dodatkowo daje nam to satysfakcję. Grudniowe święta motywują nas w szczególny sposób do działalności charytatywnej. Co trzeci badany Polak przekazuje darowizny na potrzebujące dzieci, osoby chore lub zwierzęta. Aż dla co drugiego Polaka dobroczynność na rzecz dzieci jest ważna.

3 grudnia 2021

Od przyszłego roku producentom będą grozić kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko”

Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów_ek w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne.

24 listopada 2021

Jak budować potencjał innowacyjności? Sprawdź swoją wiedzę w quizie TransferHUB

Jakie zawody są najmniej narażone na negatywne skutki społeczne automatyzacji i robotyzacji? Ilu Polaków i Polek żyje na emigracji? Czy da się obliczyć wartość nieodpłatnej pracy kobiet i mężczyzn, związanej np. z rolami opiekuńczymi? Tego można dowiedzieć się dzięki quizowi przygotowanemu w ramach inkubatora TransferHUB. Quiz ma również wesprzeć w opracowaniu pomysłów na innowacyjne rozwiązania w obszarze zatrudnienia. Można je zgłaszać jeszcze do 6 grudnia. Na autorów_ki najlepszych pomysłów czeka wsparcie merytoryczne i finansowe.

19 listopada 2021

Z roku na rok wzrasta znaczenie etyki w biznesie. Znamy wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS

Blisko 50 prac o tematyce etyki biznesu zgłoszono do XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Łącznie nagrodzono 9 najlepszych prac, po raz pierwszy przyznano także w tegorocznym konkursie Nagrodę Różnorodności, dla najlepszej pracy z kategorii „Diversity & Inclusion”. Nagrodę ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. 

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc