Aktualności

22 grudnia 2020

Ponad 90% firm angażuje się w walkę z pandemią, co trzecia wspiera służbę zdrowia

Najnowsze wyniki badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” pokazują, że pandemia zmobilizowała nie tylko instytucje państwa, ale również biznes, który aktywnie włączył się w walkę z COVID-19.

16 grudnia 2020

Czy “zielony” handel to szansa dla Polski?

Polska, choć na razie plasuje się w ogonie rankingu najbardziej „zielonych” państw świata, jest jednym z największym eksporterów dóbr ekologicznych w Europie i na świecie.

16 grudnia 2020

Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach

Jubileuszowa publikacja, wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich 20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o pożądanych wartościach i postawach w biznesie takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga, troska o Ziemię, współpraca, solidarność i równość szans.

15 grudnia 2020

Mapy działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W nadchodzących tygodniach zaprezentujemy mapy działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowić one będą podsumowanie realizowanych inicjatyw w trakcie 20 lat istnienia organizacji. Mapy uwzględniają wywierany przez FOB wpływ na otoczenie oraz rozwój odpowiedzialności biznesu w Polsce.

15 grudnia 2020

Agnieszka Krajnik (Provident) laureatką III miejsca w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020

Jak informuje Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Agnieszka Krajnik z firmy Provident Polska została laureatką III miejsca w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020. W uzasadnieniu czytamy, że zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także wspiera ich inicjatywę do samodzielnego tworzenia projektów przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne.

14 grudnia 2020

Rusza XXIV edycja Konkursu „Dobroczyńca Roku”

Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe będą mogły zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

14 grudnia 2020

Kampania 17 celów: mobilizacja

Razem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz partnerami Kampanii 17 Celów, CSR Consulting zaprasza na konferencję „17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem merytorycznym kampanii 17 celów.

11 grudnia 2020

Zielona odbudowa coraz pilniejszą koniecznością. Nowa edycja Emissions Gap Report

W 2019 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych osiągnęła rekordowy poziom, wynoszący 59,1 gigaton równoważnika CO2.

10 grudnia 2020

Rekordowe zainteresowanie piętnastą edycją konkursu VERBA VERITATIS

W składzie kapituły konkursu jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8 grudnia 2020

Krajowy Plan Odbudowy. Aktualny stan prac, szanse i wyzwania

Webinarium WiseEuropa odbędzie się 14 grudnia 2020 o godz. 10:00.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc