Aktualności

12 grudnia 2019

Forum Inspiracje dla Innowacji

18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Digital Knowledge Village (Warszawa, ul. Puławska 457) odbędzie się Forum Inspiracje dla Innowacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem wydarzenia.

29 października 2019

Ruszył cykl animacji „Odpowiedzialny konsument”

25 września Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczął kampanię „Odpowiedzialny konsument”. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne i animacje opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni.

3 października 2019

Znamy wyniki badania świadomości klimatycznej spółek giełdowych

Bardzo niskie wyniki osiągnęło półtorej setki spółek giełdowych w pierwszym badaniu corporate Climate Crisis Awareness study (Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek) przeprowadzonym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Przeciętny wynik wyniósł 1,03 na 10 możliwych do uzyskania punktów, a aż 66 ze 143 spółek (ponad 46%) nie osiągnęło nawet ułamkowych części punkta.

25 września 2019

Pobierz broszury informacyjne „Odpowiedzialny konsument”

25 września Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczął kampanię “Odpowiedzialny konsument”. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni.

25 września 2019

Powstało narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Powstało pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – Barometr wpływu. Został on stworzony w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Barometr został ogłoszony 25 września, w Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

25 września 2019

Działamy odpowiedzialnie

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna kampanię informacyjną promującą postawy odpowiedzialnej konsumpcji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmujemy we współpracy z biznesem i partnerami społeczno-gospodarczymi. W ramach kampanii upowszechniane są broszury informacyjne opracowane przez ekspertów Grupy Roboczej ds. Konsumenckich, do której należą przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych, firm oraz uczelni. Grupa robocza, stanowiąca forum otwartego dialogu, działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – którego pracom przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

23 września 2019

60 nowych sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

60 uczelni przystąpiło do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zobowiązując się do praktycznego wdrażania działań prośrodowiskowych i prospołecznych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie 16-17 września 2019 r. w Krakowie. 

10 września 2019

Ruszyła trzecia edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Do 6 października swojego kandydata do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” może zgłosić osoba prywatna, organizacja pozarządowa lub inna instytucja. Patronem medialnym inicjatywy jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl.

19 lipca 2019

Polska w składzie Rady Rządowej United Nations Global Compact

W czwartek 18 lipca Polska przystąpiła do Rady Rządowej United Nations Global Compact.

10 lipca 2019

Biznes odpowiedzialny za naszą przyszłość

Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Siemens oraz Michał Gajewski, członek zarządu FOB i prezes Santander Bank Polska, wzięli udział w eksperckiej debacie “Zrównoważony rozwój w biznesie – ostatni dzwonek na podjęcie działań” zorganizowanej przez Puls Biznesu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc