Aktualności

10 maja 2022

AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

12 maja odbędzie się wydarzenie organizowane w ramach serii spotkań AICPA & CIMA Money Talks, podczas których eksperci/tki oraz osobistości ze świata finansów i praktycy biznesu omawiają trendy, które mają wpływ na rynek pracy w przyszłości. Tym razem mowa będzie o zrównoważonym rozwoju i ESG. W wydarzeniu wystąpi Irena Pichola, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który patronuje inicjatywie. 

9 maja 2022

UNICEF Polska wydał przewodnik „NGO i biznes. Partnerstwo czy jednostronna korzyść?”

Przewodnik jest wynikiem kampanii UNICEF Polska skierowanej do biznesu. Jej celem było wypracowanie nowych założeń współpracy pomiędzy światem biznesu i organizacjami humanitarnymi. Dwudniowe warsztaty, z udziałem kilkunastu firm, zaowocowały ciekawymi wnioskami oraz propozycjami rozwiązań, które znalazły się w przewodniku UNICEF Polska wraz z wypowiedziami przedstawicieli organizacji, firm zaangażowanych w warsztaty, jak i trenerów biznesu.

6 maja 2022

Ekobiznes – nowy kierunek na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Ekobiznes to studia I stopnia ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami przy jednoczesnym uwzględnieniu dbałości o środowisko naturalne. Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju, ponieważ stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi.

4 maja 2022

„Odpowiedzialny e-Commerce” 2022 Izby Gospodarki Elektronicznej już dostępny

„Odpowiedzialny e-Commerce” to poradnik, w którym e-Izba prezentuje dobre praktyki liderów polskiego e-commerce z zakresu ESG, (ang. environmental, social, governance). Na łamach poradnika wypowiedziała się Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który patronuje publikacji. Allegro, partner strategiczny FOB, jest partnerem poradnika. 

29 kwietnia 2022

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2022 – zgłoś się do 16. edycji

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania, nastawione na badanie poziomu przygotowania biznesu na różnorodne wyzwania najbliższej przyszłości. Organizatorem rankingu jest Kozminski Business Hub, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym.

27 kwietnia 2022

Wyzwania pracodawców związane z sytuacją w Ukrainie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje projekt badawczy dotyczący wyzwań, które stanęły przed pracodawcami w związku z agresją Rosji na Ukrainę rozpoczętą w lutym 2022 roku. Zapraszamy do badania zarówno osoby pracujące w firmach zatrudniających Ukrainki i Ukraińców, jak i osoby pracujące w firmach, które nie zatrudniają Ukrainek i Ukraińców.

22 kwietnia 2022

17 Celów rusza w trasę

26 kwietnia br. ruszyła Kampania 17 Celów w Trasie organizowana przez CSR Consulting. Kampania mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

13 kwietnia 2022

Znamy zwycięzców V edycji konkursu „Stena Circular Economy Award”

Ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. Nagrodzone oraz wyróżnione firmy, m.in. IKEA, Kaufland, Allegro pokazują, że w zgodzie z ideą GOZ można i trzeba działać już dzisiaj. Podczas finału, zorganizowanego w centrum Warszawy i transmitowanego online, nagrodzono także studentkę Uniwersytetu Warszawskiego.

31 marca 2022

Wzrost aktywności zawodowej osób w spektrum autyzmu przyniósłby państwu wpływy rzędu nawet 12 mld zł rocznie

Tylko 2 proc. spośród 400 tysięcy osób w spektrum autyzmu w Polsce pracuje – wynika z raportu „Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych”, przygotowanego przez Fundację JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Średni współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie jest w Polsce aż pięciokrotnie niższy niż średnio w Unii Europejskiej.  Większa dostępność rynku pracy dla osób autystycznych mogłaby przynieść nie tylko korzyści w postaci większego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, ale oznaczałaby wymierny zysk w postaci dodatkowych 12 mld zł rocznie dla Skarbu Państwa – twierdzą autorzy raportu.

23 marca 2022

Do 8 kwietnia zgłoszenia do Listków CSR POLITYKI

XI edycja zestawienia Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR POLITYKI przed nami.  Aby wziąć udział w zestawieniu  firmy muszą wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Ankieta oraz kategorie wyróżnień dostępne są na stronie www.polityka.pl/csr.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc