Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

20 stycznia 2022

Pióro odpowiedzialności – zgłoś artykuły 

Po raz 12. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoni najlepsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rozpoczął się nabór tekstów w konkursie “Pióro odpowiedzialności”. Zgłoszenia trwają do końca lutego i odbywają się poprzez formularz na odpowiedzialnybiznes.pl/pioro. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 maja br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny).

20 stycznia 2022

Rady nadzorcze wobec zmian klimatu. Rusza pierwsze badanie Chapter Zero Poland

Rozpoczęło się pierwsze ogólnopolskie badanie skierowane do przedstawicieli_ek rad nadzorczych zainicjowane przez program Chapter Zero Poland. Badanie realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z Fundacją Deloitte potrwa do 4 marca. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 maja podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

20 stycznia 2022

Zakończył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

23 grudnia zakończył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR, w którym wzięło udział 141 uczennic i uczniów oraz studentek i studentów z całej Polski. W ramach testu online uczestniczki i uczestnicy zmierzyli się z 12 pytaniami dotyczącymi  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 124 osób.

20 stycznia 2022

Komunikacja tematem drugiego spotkania Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

15-16 stycznia odbył się drugi zjazd 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu poświęcony tematowi Komunikacja CSR. Opiekunem tej ścieżki komunikacyjnej jest firma Samsung Electronics Polska. W ramach zjazdu został poruszony m.in. wątek aktywizmu korporacyjnego

17 stycznia 2022

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – dzisiaj koniec naboru do #Raport2021

– Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu[1]. Wiele z działań CSR firm zostało skierowanych do lokalnych społeczności. Polegały na wspieraniu ochrony zdrowia i grup szczególnego ryzyka oraz ułatwieniu zdalnej pracy i nauczania.

14 stycznia 2022

Zagadnienia konsumenckie – przedłużony nabór do #Raport2021

Firmy pozostają zaangażowane w edukację zdrowotną, środowiskową i finansową. Podnoszą świadomość w zakresie niemarnowania żywności. Te przykładowe dobre praktyki świadczą o aktywnym włączaniu się organizacji w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. To także działania CSR będące częścią obszaru „zagadnienia konsumenckie” normy ISO 26000.

14 stycznia 2022

Spotkanie otwarte Forum Odpowiedzialnego Biznesu [online]

Chcesz dowiedzieć się czym zajmuje się zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Gdzie znaleźć wyniki badań, analizy tematyczne, raporty, artykuły eksperckie? W jaki sposób z nami współpracować? Jakie projekty realizujemy? Dołącz do nas 27.01 w godz. 10.30 – 12.30.

13 stycznia 2022

Otwarte spotkanie Chapter Zero Poland (online) dla rad nadzorczych i zarządów

Zapraszamy do udziału w pierwszym w 2022 roku spotkaniu Chapter Zero Poland, które odbędzie się 21 stycznia (piątek) w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie ClickMeeting. Wydarzenie skierowane jest do członków_kiń rad nadzorczych i zarządów.

12 stycznia 2022

Uczciwe praktyki operacyjne – jak zgłosić działania CSR do #Raport2021?

„W obszarze społecznej odpowiedzialności, uczciwe praktyki operacyjne dotyczą sposobu, w jaki organizacja wykorzystuje swoje relacje z innymi organizacjami w dążeniu do pozytywnych rezultatów” – czytamy w normie ISO 26000. Jej wytyczne stanowią punkt wyjścia do opracowania największego w Polsce przeglądu aktywności odpowiedzialnego biznesu.

11 stycznia 2022

Zrównoważony rozwój w pandemii

W trakcie trwającej pandemii biznes pozostaje zaangażowany w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Nasza najnowsza infografika ukazuje spektrum działań CSR firm w Polsce, skierowanych do różnych grup interesariuszy. Przypominamy, że do 17 stycznia trwa nabór do największego w Polsce przeglądu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju – wydawanego corocznie Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc