Aktualności

Informacje z zakresu CSR od firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu

29 lipca 2021

Ośmiu na dziesięciu Polaków przejmuje się zmianami klimatu

Aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw. Wyniki badania przeprowadzonego przez ekspertów firmy doradczej Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują też, że sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego. Zdecydowanie najwięcej jest w tej grupie kobiet.

28 lipca 2021

Fit for 55 – jak biznes wpisuje się w ambitny cel klimatyczny UE?

W połowie lipca Komisja Europejska ogłosiła główną część Pakietu Fit for 55 tj. pakietu zmian legislacyjnych mających na celu ograniczenie emisyjności gospodarki europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, względem 1990 roku. Nie czekając na wdrożenie regulacji wiele firm, w tym VELUX, podejmuje działania na rzecz ograniczenia emisji wyprzedzając cele unijne.

28 lipca 2021

CEMEX wyznacza drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości

CEMEX zaprezentował Raport Zintegrowany za rok 2020: „Safe. Essential. Resilient.” Zawiera on analizę strategicznej wizji firmy, wyników operacyjnych, ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie podkreślono reakcję firmy na pandemię COVID-19, istotne znaczenie działalności gospodarczej, strategię działań na rzecz klimatu pn. Climate Action oraz zaangażowanie w innowacyjność branży poprzez odkrywanie nowych możliwości tworzenia wartości.

28 lipca 2021

CCC pierwszym polskim sygnatariuszem Karty Działań Przemysłu Modowego na rzecz Klimatu

Grupa CCC przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Fashion Industry Charter for Climate Action. Tym samym spółka znalazła się w gronie globalnych liderów z branży, którzy zobowiązują się do wspólnej walki o zrównoważoną modę i prowadzenia biznesu w sposób przeciwdziałający zmianom klimatu. CCC realizuje działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu wypełniając cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22.

27 lipca 2021

Edukacja, klimat, dobroczynność – trzy cele Fundacji Deloitte

Rozwiązywanie problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatu, ubóstwo czy ograniczony dostęp do edukacji wymaga zaangażowania, wiedzy i doświadczenia, również ze strony biznesu. Powołana niedawno Fundacja Deloitte Polska będzie realizować inicjatywy, które mają wpływ na życie społeczności angażując w nie pracowników firmy. Prezesem Fundacji Deloitte został Adam Mariuk.

27 lipca 2021

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2020

Raport Roczny Grupy ORLEN za 2020 rok, przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność koncernu. W siódmej edycji przedstawiono także założenia i cele ogłoszonej w minionym roku strategii Grupy ORLEN do 2030 roku. Wytycza ona drogę do nowego, zrównoważonego biznesu i jest odpowiedzią koncernu na globalne trendy technologiczne, środowiskowe oraz konsumenckie.

26 lipca 2021

Pamiętajmy o seniorach – kampania społeczna „Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora”

W trosce o seniorów i niełatwą ich sytuację społeczną Adamed dla Seniora oraz Głos Seniora 27 lipca br. wspólnie rozpoczynają ogólnopolską kampanię pod nazwą “Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora”. W ten sposób, organizatorzy akcji promują pomoc sąsiedzką dla potrzebujących seniorów…

26 lipca 2021

Pierwsze podsumowanie 28. Akcji Sprzątania Świata – sklepy Leroy Merlin zebrały ponad 7 399 kg śmieci

Dzięki współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, pracownicy Leroy Merlin przed zorganizowaniem akcji sprzątania lokalnych terenów, przeszli odpowiednie szkolenia online, uzyskując merytoryczną wiedzę, w praktyce umożliwiającą bezpieczne przygotowanie tego typu wydarzeń społecznych.

26 lipca 2021

Leroy Merlin patronem VI społecznej akcji sprzątania grobów Żołnierzy AK Zgrupowania ,,Żywiciel’’

Wspierając lokalną społeczność i dbając o dziedzictwo historyczne, firma Leroy Merlin po raz kolejny dołącza do Społecznej akcji sprzątania grobów Żołnierzy AK Zgrupowania ,,Żywiciel’’. ,,Uczcijmy pamięć bohaterów, wspólnie sprzątając groby i kwatery żoliborskich powstańców na Cmentarzu Wawrzyszewskim i Powązkach Wojskowych’’.

23 lipca 2021

Raport Zintegrowany Totalizatora Sportowego za rok 2020 opublikowany

Totalizator Sportowy opublikował Raport Zintegrowany za rok 2020. Dokument stanowi formę komunikacji z interesariuszami firmy oraz podsumowuje miniony rok, pokazując przekrój działań Totalizatora Sportowego oraz dalsze plany spółki.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc