Aktualności

25 sierpnia 2010

Giełdy a inwestycje społecznie odpowiedzialne

Aktualności FOB

Z najnowszego raportu „Exchanges and Sustainable Investment” opublikowanego przez World Federation of Exchanges (WFE) wynika, że światowe giełdy papierów wartościowych coraz silniej współpracują na rzecz promocji modelu biznesowego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Raport opracowany przez firmę Delsus Limited ukazuje,…

25 sierpnia 2010

Tylko do 25 września można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Globe Award

Aktualności FOB

Pierwsza polska edycja międzynarodowego konkursu Globe Award dobiega końca. Na zgłoszenia czekamy już tylko do piątku, 25 września. Globe Award to międzynarodowa nagroda, która ma na celu promowanie wartościowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i nagradzanie organizacji, które mają osiągnięcia…

25 sierpnia 2010

Nowy Indeks SRI na Indonezyjskiej giełdzie

Aktualności FOB

Indonezyjska Giełda Papierów Wartościowych (IDX) wspólnie z Indonezyjską Fundacją Bioróżnorodności KEHATI wprowadziły nowy indeks zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycji (SRI) pod nazwą SRI-KEHATI Index. KEHATI jest organizacją zaangażowaną na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania indonezyjskich zasobów bioróżnorodności. Indeks stanowi dodatkową wytyczną…

25 sierpnia 2010

Zielona klasyfikacja FTSE

Aktualności FOB

FTSE opracowało pierwszy globalny system klasyfikacji usług i produktów branży ekologicznej, który ma pomóc społecznie odpowiedzialnym inwestorom przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Największe gospodarki świata zaczynają stopniowo wprowadzać narzędzia rozwiązania redukujące emisję CO2 i przeciwdziałające zmianom klimatu, które umożliwią im w…

25 sierpnia 2010

Badanie Kapitału Społecznego Marek

Aktualności FOB

24 czerwca 2009 r. GoodBrand & Company Polska zaprezentowała wyniki badania Kapitału Społecznego Marek (GB SEI®). Badaniu poddano ponad 300 obecnych w Polsce marek w 22 kategoriach. Na konferencji przedstawiono szczegółowo rezultaty dla kategorii „marki narodowe” oraz „fundacje charytatywne”. Badanie…

25 sierpnia 2010

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2009

Aktualności FOB

28 maja w Gazecie Prawnej ukazał się Ranking Odpowiedzialnych Firm 2009. Jest to trzecia edycja Rankingu, przeprowadzanego pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, według metodologii opracowanej przez Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu, ALK, we współpracy z PricewaterhouseCoopers. Tegoroczna, trzecia już…

25 sierpnia 2010

CSR: Ranking Odpowiedzialnych Firm 2009

Aktualności FOB

W maju 2009 roku Gazeta Prawna opublikuje wyniki trzeciej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2009 przygotowywanego pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking ten to jedyne zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania odpowiedzialnością społeczną (CSR). Poprzednie edycje, z…

25 sierpnia 2010

Zakończono badanie GBSEI w Polsce

Aktualności FOB

23 marca, podczas otwarcia kolejnej edycji Media Trendów, Paweł Niziński, partner zarządzający GoodBrand & Company Polska, przedstawił pierwsze wyniki badania wartości społecznej marek GoodBrand Social Equity Index®. Przeprowadzone w marcu badanie obejmuje ponad 300 najbardziej rozpoznawanych marek w Polsce. Badanie…

24 sierpnia 2010

Polityka równości

W sierpniowym wydaniu miesięcznika „Personel i Zarządzanie” znalazł się artykuł Pawła Berłowskiego, stanowiący relację ze spotkania z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”, które odbyły się 16 czerwca br. Patronem medialnym wydarzenia był „Personel i Zarządzanie”.

24 sierpnia 2010

Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol. Pozory mylą, dowód nie

Od Partnerów

Według ostatnich badań PBS DGA przeprowadzonych metodą Tajemniczy Klient 53 proc. sprzedawców sprzedało alkohol osobom wyglądającym na niepełnoletnie. Tę liczbę od lat starają się zmniejszyć Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie, a od roku robią to wspólnie prowadząc kampanię…

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc