Aktualności

1 kwietnia 2006

Coraz modniejsza filantropia w pracy

Rośnie zainteresowanie wolontariatem pracowniczym – wynika z zaprezentowanego w piątek raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentuje on przykłady ubiegłorocznych działań firm podejmowanych dla poprawy sytuacji różnych społeczności. „Takie działania dają dobrą energię” – uważa Agata Stafiej-Bartosik z Danone – „Pracownicy mają…

20 lutego 2006

Zamożny, wykształcony, nielubiany

Dziś w Polsce prywatni przedsiębiorcy nie są lubiani — wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Tylko jedna trzecia dorosłych Polaków żywi wobec nich pozytywne uczucia. Z jednej strony prywatny przedsiębiorca postrzegany jest jako człowiek zamożny, wykształcony, troszczący się o…

20 lutego 2006

Oni potrzebują akceptacji

„Prywatny przedsiębiorca nie jest jeszcze pozytywnym bohaterem naszych czasów, ale powoli staje się pożądanym i trwałym elementem polskiej rzeczywistości” – powiedział wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Bolesław Rok, w artykule Zamożny, wykształcony, nielubiany. Z badania opublikowanego w Rzeczpospolitej wynika, że w…

5 grudnia 2005

Polacy nie wiedzą co kupują

, CSR w Polsce

„Wspólne działania mediów i organizacji pozarządowych są w stanie pomóc ludziom zrozumieć, że wybory konsumenckie to jest karta wyborcza, którą codziennie wrzucamy, a tym samym stworzyć presję na producentów, że ludzie oczekują informacji o tym, co stoi za produktem” –…

1 grudnia 2005

Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? – najnowsze badanie Banku Światowego

CSR na świecie,

Polscy menedżerowie (80%) znacznie częściej niż w innych krajach postrzegają społeczną odpowiedzialność biznesu jako etyczne działanie. Znacznie rzadziej (mniej niż 1/5 polskich respondentów) wskazują na rozumienie odpowiedzialnego biznesu jako relacje z interesariuszami i rozwiewanie ich obaw. Ten ostatni wynik był…

1 lipca 2005

Problemy etyczne w firmowych działach zakupów

Zachowania nieetyczne są bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryją się różnorodne zachowania sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etyki w świecie biznesu: działania na szkodę przedsiębiorstwa, przyjmowanie korzyści majątkowych od kontrahentów pracodawcy, preferowanie wybranego kontrahenta wbrew interesom firmy. Miesięcznik „Supply Management”…

2 marca 2005

Dobre przykłady powinny inspirować

Odpowiedzialność społeczna polskich firm nadal ogranicza się głównie do pojedynczych działań i rzadko ma własną strategię. 100 przykładów prospołecznych działań przedstawia tegoroczny, trzeci raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004″. Opracowanie jest podsumowaniem zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację…

28 lutego 2005

Praca od podstaw – 15 lat wolności ekonomicznej a etyka

Aktualności FOB,

Poziom respektowania zasad etycznych przez polski biznes pozostawia wiele do życzenia. W przygotowaniach do uruchomienia działalności gospodarczej, a potem w trakcie jej prowadzenia, bierze się pod uwagę wiele różnych czynników, ale brakuje wśród nich etyki. Polskiemu biznesowi brakuje etycznego wymiaru….

24 lutego 2005

Program etyczny w firmie

, CSR w Polsce

Kultura organizacyjna zakorzeniona w programie etycznym to najlepsze spoiwo cementujące firmę i integrujące załogę. Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem na postępowanie etyczne a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez firmę. O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko środki…

10 stycznia 2005

Mniej deklaracji, więcej czynów

Społeczna odpowiedzialność firmy to nie stanowiska, a raczej postawa, odpowiedni stosunek do ludzi czy pewien typ procesów i wartości, które występują w firmie, są dzielone przez wszystkich pracowników i mają znaczący wpływ na wykonywane przez nich funkcje. Zarządzanie zasobami ludzkimi…

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc