Aktualności

1 lipca 2005

Problemy etyczne w firmowych działach zakupów

Zachowania nieetyczne są bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryją się różnorodne zachowania sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etyki w świecie biznesu: działania na szkodę przedsiębiorstwa, przyjmowanie korzyści majątkowych od kontrahentów pracodawcy, preferowanie wybranego kontrahenta wbrew interesom firmy. Miesięcznik „Supply Management”…

2 marca 2005

Dobre przykłady powinny inspirować

Odpowiedzialność społeczna polskich firm nadal ogranicza się głównie do pojedynczych działań i rzadko ma własną strategię. 100 przykładów prospołecznych działań przedstawia tegoroczny, trzeci raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004″. Opracowanie jest podsumowaniem zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację…

28 lutego 2005

Praca od podstaw – 15 lat wolności ekonomicznej a etyka

Aktualności FOB,

Poziom respektowania zasad etycznych przez polski biznes pozostawia wiele do życzenia. W przygotowaniach do uruchomienia działalności gospodarczej, a potem w trakcie jej prowadzenia, bierze się pod uwagę wiele różnych czynników, ale brakuje wśród nich etyki. Polskiemu biznesowi brakuje etycznego wymiaru….

24 lutego 2005

Program etyczny w firmie

, CSR w Polsce

Kultura organizacyjna zakorzeniona w programie etycznym to najlepsze spoiwo cementujące firmę i integrujące załogę. Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem na postępowanie etyczne a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez firmę. O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko środki…

10 stycznia 2005

Mniej deklaracji, więcej czynów

Społeczna odpowiedzialność firmy to nie stanowiska, a raczej postawa, odpowiedni stosunek do ludzi czy pewien typ procesów i wartości, które występują w firmie, są dzielone przez wszystkich pracowników i mają znaczący wpływ na wykonywane przez nich funkcje. Zarządzanie zasobami ludzkimi…

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc