Aktualności

22 lutego 2021

Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

Na problem braku jednolitych standardów zwraca uwagę Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

22 lutego 2021

Niebieski certyfikat w trosce o zdrowe oceany

Zdrowe dla Ciebie, dobre dla oceanów – pod tym hasłem organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) prowadzi od 15 lutego działania, mające edukować i zachęcić konsumentów do wyboru białych ryb, pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa.

22 lutego 2021

Niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku

Zdaniem Polaków niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku.

11 lutego 2021

Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach

Raportowanie niefinansowe z roku na rok zyskuje na znaczeniu, firmy starają się, by coraz wyższa była także jego jakość. O tym dyskutowali uczestnicy debaty „Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach” zorganizowanej przed „Rzeczpospolitą”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu reprezentował menedżer zarządzania wiedzą ds. FOB, koordynator Konkursu Raporty Społeczne.

8 lutego 2021

Dane dla klimatu. Cyfrowa rewolucja a porozumienie paryskie

Jak skutecznie analizować dostępne dane, aby móc realnie wpływać na podejmowanie decyzji na poziomie globalnym? W jaki sposób mogą one pomóc biznesowi w działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach ustaleń porozumienia paryskiego?

2 lutego 2021

Co Polacy wiedzą o zmianach klimatu?

Katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu.

29 stycznia 2021

Prezeska FOB w Radzie Programowej projektu Zdrowa Perspektywa

Rozpoczął się projekt Zdrowa Perspektywa, realizowany przez Szkołę Główną Handlową oraz firmę LUX MED. W Radzie Programowej uczestniczy prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

29 stycznia 2021

Tylko 30% firm dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji o polityce klimatycznej

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczości finansowej, poprawa raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do lepszego radzenia sobie z pułapkami i wykorzystywania szans w szybko zmieniającym się świecie.

29 stycznia 2021

Jak zmieni się klimat w Polsce?

Styczeń 2020 w całej Europie był najcieplejszym początkiem roku na przestrzeni ostatnich dekad. Odnotowano wówczas temperaturę o ponad 3oC wyższą niż średnia dla tego miesiąca w okresie 1981-2010. Pierwszy kwartał 2020 przyniósł kolejne rekordowe wyniki – w lutym i marcu temperatury były wyższe niż średnia z wielolecia w większości krajów Europy . Analiza obserwacji meteorologicznych wskazuje na istnienie coraz silniejszego trendu rosnących temperatur i częstszych przypadkach opadów nawalnych. Czy to może świadczyć o zmianach klimatu w naszym kraju? Jak bardzo będzie się on zmieniał i jak ocenić ryzyko z tym związane?

27 stycznia 2021

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał podręcznik „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc