Aktualności

7 stycznia 2021

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Aktualności FOB,

Konflikty, brak poczucia bezpieczeństwa, słabość instytucji i ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla globalnego zrównoważonego rozwoju. Dlatego ONZ wzywa do współpracy na rzecz realizacji 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju dotyczącego promowania pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowania na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

7 stycznia 2021

VELUX Polska o prospołecznym modelu biznesowym w #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB, Od Partnerów

W 22. odcinku #OdPOWIEDZialnie został poruszony temat wpływu struktury firmy na jej społeczne zaangażowanie. O prospołecznym modelu biznesowym swojej firmy opowiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

5 stycznia 2021

Hochland Polska podsumowuje 2020 rok

Od Partnerów

Priorytetami Hochland w Polsce w 2020 roku było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i produktom oraz utrzymanie ciągłości produkcji.

5 stycznia 2021

Rusza akcja #FerieBezNudy Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej

Od Partnerów, Reakcje na COVID-19

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

4 stycznia 2021

W Carrefour oddasz butelki zwrotne bez paragonu – ruszył test akcji w Warszawie

Od Partnerów

Carrefour rozpoczął w Warszawie testy odbioru butelek zwrotnych bez paragonów.

4 stycznia 2021

Praktycy CSR w projekcie #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB

W ramach projektu #OdPOWIEDZialnie, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, powstało 17 odcinków poświęconych praktycznym aspektom prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi FOB.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc