Aktualności

3 marca 2021

Trwają zgłoszenia do X edycji Listków CSR tygodnika „Polityka”

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR „Polityki” trafią do polskich firm już po raz dziesiąty. O tym, kto w tej edycji otrzyma dyplom, przekonamy się w połowie czerwca.

2 marca 2021

23. wydanie Kompendium CSR

Najnowsza edycja „Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR” miała swoją premierę 26 lutego 2021 roku. Eksperckiego komentarza do wydawnictwa udzieliła Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

22 lutego 2021

Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

Na problem braku jednolitych standardów zwraca uwagę Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

22 lutego 2021

Niebieski certyfikat w trosce o zdrowe oceany

Zdrowe dla Ciebie, dobre dla oceanów – pod tym hasłem organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) prowadzi od 15 lutego działania, mające edukować i zachęcić konsumentów do wyboru białych ryb, pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa.

22 lutego 2021

Niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku

Zdaniem Polaków niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku.

11 lutego 2021

Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach

Raportowanie niefinansowe z roku na rok zyskuje na znaczeniu, firmy starają się, by coraz wyższa była także jego jakość. O tym dyskutowali uczestnicy debaty „Liderzy i reszta – rozwój raportowania niefinansowego w polskich spółkach” zorganizowanej przed „Rzeczpospolitą”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu reprezentował menedżer zarządzania wiedzą ds. FOB, koordynator Konkursu Raporty Społeczne.

8 lutego 2021

Dane dla klimatu. Cyfrowa rewolucja a porozumienie paryskie

Jak skutecznie analizować dostępne dane, aby móc realnie wpływać na podejmowanie decyzji na poziomie globalnym? W jaki sposób mogą one pomóc biznesowi w działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach ustaleń porozumienia paryskiego?

2 lutego 2021

Co Polacy wiedzą o zmianach klimatu?

Katastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu.

29 stycznia 2021

Prezeska FOB w Radzie Programowej projektu Zdrowa Perspektywa

Rozpoczął się projekt Zdrowa Perspektywa, realizowany przez Szkołę Główną Handlową oraz firmę LUX MED. W Radzie Programowej uczestniczy prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

29 stycznia 2021

Tylko 30% firm dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji o polityce klimatycznej

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczości finansowej, poprawa raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do lepszego radzenia sobie z pułapkami i wykorzystywania szans w szybko zmieniającym się świecie.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc