Aktualności

7 lipca 2021

Członkowie rad nadzorczych muszą ponownie przemyśleć obowiązki prawne w związku z kryzysem klimatycznym

Aktualności FOB

Zmiany klimatyczne są obecnie powszechnie uznawane za zjawisko stwarzające nie tylko istotne ryzyko dla przedsiębiorstw, ale również poważne zagrożenie dla stabilności światowego systemu finansowego

7 lipca 2021

„TAK! dla edukacji klimatycznej” podczas Gdynia Design Days 2021

Od Partnerów

Trwa 14. edycja Gdynia Design Days, nadbałtyckiego festiwalu designu. Tegoroczne hasło – solidarni – nawiązuje nie tylko do szeroko pojmowanego projektowania, lecz również współodpowiedzialności. W motyw przewodni festiwalu wpisuje się również kampania „TAK! dla edukacji klimatycznej”, której partnerem jest IKEA Retail Polska. Edukacja klimatyczna leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym, a skuteczna walka, jest możliwa jedynie dzięki wspólnym wysiłkom firm, rządów i społeczeństwa.

7 lipca 2021

Nowy raport ONZ pokazuje fatalny wpływ COVID-19 na realizację SDGs

CSR na świecie

Jeszcze przed pandemią COVID-19 świat nie był na dobrej drodze do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Jak pokazuje nowy raport ONZ, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Kraje muszą podjąć pilne i krytyczne kroki w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

6 lipca 2021

KE przedstawia nową strategię zrównoważonego finansowania

CSR na świecie

Komisja Europejska przyjęła szereg środków, aby zwiększyć swój poziom ambicji w zakresie zrównoważonego finansowania. Po pierwsze, nowa strategia zrównoważonego finansowania określa kilka inicjatyw mających na celu stawienie czoła zmianie klimatu i innym wyzwaniom środowiskowym, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji – i integracji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – w procesie przechodzenia UE na zrównoważoną gospodarkę.

6 lipca 2021

Jak nie marnować żywności? 10 najważniejszych zasad

CSR w Polsce

Marnotrawstwo żywności jest jednym z kluczowych problemów i wyzwań XXI w. W skali świata sięga każdego roku około 1,3 mld ton, co stanowi równowartość 1/3 całej produkcji żywności. Zjawisko to niesie za sobą niezwykle negatywne skutki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne,…

6 lipca 2021

Santander Bank Polska wśród sygnatariuszy deklaracji w sprawie standardu prostego języka

Od Partnerów

Santander Bank Polska upraszcza język komunikacji, by był zrozumiały i przyjazny. Zmianę przeszło już wiele procedur i wzorów dokumentów. Teraz Bank przystąpił do „Deklaracji banków w sprawie standardu prostego języka”. Santander Bank Polska upraszcza język w dokumentach kierowanych do klientów….

6 lipca 2021

Biedronka usunęła jaja klatkowe już z ponad 1100 sklepów

Od Partnerów

Biedronka eliminuje jaja klatkowe z oferty w kolejnych sklepach na terenie kraju. Od lipca już jedna trzecia placówek sieci sprzedaje tylko jaja świeże oznaczone cyframi 0,1,2. Kolejne placówki przestaną oferować jaja klatkowe od września, a ostatnie z końcem 2021 roku. Tym samym Biedronka robi kolejny krok w procesie eliminacji świeżych jaj klatkowych z oferty.

6 lipca 2021

Siemens wspiera bioróżnorodność w lokalnej skali

Od Partnerów

Kwietna łąka dla owadów zapylających, z nasion ponad 30 gatunków roślin miododajnych wyrośnie przed warszawską siedzibą firmy Siemens.

6 lipca 2021

Jakie zmiany czekają nas w obszarze raportowania?

Aktualności FOB

Prace nad ujednoliceniem standardów raportowania niefinansowego, a w szerszym ujęciu – informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju – są na coraz bardziej zaawansowanym etapie. Z myślą o ułatwieniu śledzenia proponowanych zmian przygotowaliśmy podręczną infografikę. Zachęcamy do korzystania z materiału i dzielenia się nim w mediach społecznościowych.

6 lipca 2021

ESG pada ofiarą własnego sukcesu?

CSR na świecie

Prof. Abraham Loui z EDHEC Business School i dr Andrea Tarelli z mediolańskiego Università Cattolica w opublikowanym niedawno artykule dowodzą, że mamy do czynienia z pewnym szumem informacyjnym wokół ESG. Nie należy więc dziwić się, jeśli uwzględnienie czynników ESG nie prowadzi automatycznie do zyskania dużej przewagi konkurencyjnej. To sygnał dla firm, że powinny stawiać na strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc