Aktualności

19 marca 2021

WBCSD publikuje przewodnik po SDGs dla firm z branży elektroenergetycznej

„SDG Roadmap for Electric Utilities” to publikacja WBCSD, której celem jest wsparcie firm w procesie transformacji gospodarek i modeli biznesowych ku zrównoważonemu rozwojowi.

15 marca 2021

Greenwashing na celowniku Komisji Europejskiej

W 42 proc. przypadków zachodziło uzasadnione podejrzenie, że rzekomo prośrodowiskowe i proekologiczne sformułowania zamieszczane na stronach internetowych były przesadne, fałszywe i wprowadzały konsumentów w błąd.

12 marca 2021

Europarlament podkreśla rolę due dilligence w całym łańcuchu wartości

Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

3 marca 2021

Stanowisko Business for Nature dotyczące CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework

Koalicja Business for Nature, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem, zakończyła konsultacje z biznesem dotyczące projektu dokumentu ramowego Post-2020 Global Biodiversity Framework, który ma zostać przyjęty podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (COP 15 CBD – Convention on Biological Diversity).

24 lutego 2021

Company readiness for inclusive workforce transitions

Jak wynika z raportu przygotowanego przez CSR Europe w ramach projektu „Upskill 4 Future”, firmy i pracownicy nie są w pełni gotowi do cyfrowej i zielonej transformacji rynku pracy.

24 lutego 2021

Seria webinarów Komisji Europejskiej o unijnej taksonomii

Komisja Europejska organizuje serię webinarów poświęconych tematyce unijnej taksonomii. Spotkania odbędą się 24 i 26 lutego.

19 lutego 2021

Z powodu przełowienia tracimy pożywienie dla 72 mln ludzi

Według obliczeń organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council) z powodu nieodpowiedniego zarządzania zasobami mórz i oceanów, rocznie tracimy białko, pozwalające wyżywić 72 mln ludzi. Zrównoważone zarządzanie zasobami ryb i owoców morza oznaczałoby więcej pożywienia, które mogłoby zaspokoić potrzeby rosnącej populacji mieszkańców naszej planety.

3 lutego 2021

Czy pandemia obnażyła nierówności płciowe? Koronakryzys wręcz je pogłębił

Na całym świecie światowi przywódcy i przywódczynie oraz działaczki i działacze na rzecz praw kobiet planowali obchodzić w 2020 rocznice kluczowych wydarzeń i momentów, które wzmocniły pozycję kobiet także w ujęciu prawa międzynarodowego, takich jak np. Deklarację Pekińską i Platformę Działania, przyjęte w 1995 r. Pandemia COVID-19 zniweczyła jednak te plany. 

29 stycznia 2021

Tylko 30% firm dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji o polityce klimatycznej

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczości finansowej, poprawa raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do lepszego radzenia sobie z pułapkami i wykorzystywania szans w szybko zmieniającym się świecie.

27 stycznia 2021

Inequality Virus

Jak wynika z raportu organizacji Oxfam, koronakryzys ujawnił naszą zbiorową słabość i niezdolność naszej głęboko nierównej gospodarki do pracy dla wszystkich.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc