Aktualności

24 listopada 2021

Jak działa TransferHUB i co może Ci dać? [webinar]

Aktualności FOB

Osoby zainteresowane udziałem w inkubatorze będą mogły dowiedzieć się, jak działa TransferHUB, jak skutecznie aplikować w trwającym właśnie naborze, jakie korzyści płyną z zaangażowania

24 listopada 2021

Do 23 grudnia potrwa I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR

Aktualności FOB,

Od 23 listopada do 23 grudnia br. uczniowie i uczennice szkół średnich oraz studenci/tki z całej Polski będą mogli wziąć udział w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR, organizowanym w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

23 listopada 2021

Pracowniczy Program Emerytalny Orange Polska ma 20 lat

Od Partnerów

Pracowniczy Program Emerytalny Orange Polska – jeden z największych i najdłużej działających w Polsce – zarządza dziś kwotą ponad 1,7 mld zł. Wypracowana przez 20 lat stopa zwrotu sięga ponad 238%. Do tej pory z Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange, gromadzącego i inwestującego środki uczestników Programu, wypłacono ponad 860 mln złotych. To dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla pracowników na czas emerytury.

22 listopada 2021

Zgłoś dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu. Trwa nabór działań CSR do #Raport2021

Aktualności FOB

Firmy, które realizowały działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w 2021 roku mogą je już zgłaszać do dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór działań trwa do 17 stycznia i odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Udział jest bezpłatny.

19 listopada 2021

Z roku na rok wzrasta znaczenie etyki w biznesie. Znamy wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS

Aktualności FOB, CSR w Polsce

Blisko 50 prac o tematyce etyki biznesu zgłoszono do XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Łącznie nagrodzono 9 najlepszych prac, po raz pierwszy przyznano także w tegorocznym konkursie Nagrodę Różnorodności, dla najlepszej pracy z kategorii „Diversity & Inclusion”. Nagrodę ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. 

19 listopada 2021

Allegro uruchamia nowy kanał kontaktu dla Głuchych

Od Partnerów

Wprowadzony przez Allegro nowy kanał kontaktu dla osób Głuchych pozwoli na konsultacje online przy udziale tłumacza polskiego języka migowego.

19 listopada 2021

Dlaczego nie wszyscy oddają butelki zwrotne?

Od Partnerów

W naszym społeczeństwie obserwujemy 3 typy zachowań konsumentów_ek: zawsze oddających butelki zwrotne, często oddających oraz rzadko zwracających je do sklepu lub skupu. Niestety, jest też grupa konsumentów_ek, która nigdy nie oddaje butelek zwrotnych. Dlaczego tak się dzieje, jakie bariery i przekonania stoją tu na przeszkodzie, że nie wszystkie butelki wielokrotnego użytku wracają do producenta i nie zostają ponownie wprowadzone do obiegu?

19 listopada 2021

Sukces „Lekcji Nieśmiecenia”

Od Partnerów

Fundacja Nasza Ziemia i Henkel Polska podsumowały pierwszą edycję kampanii edukacji ekologicznej, skierowanej do uczniów szkół podstawowych. W trwającym od marca br. projekcie uczącym segregacji odpadów zarejestrowało się aż 936 placówek z całej Polski. Każda z nich otrzymała bezpłatne materiały edukacyjne. Akcji towarzyszył konkurs, w którym 20 zwycięskich szkół otrzymało edukacyjne systemy do praktycznej segregacji odpadów. Oficjalne podsumowanie pierwszej edycji miało miejsce 17 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Naszej Przyrody w Woźnikach. W 2022 r. ruszy kolejna odsłona projektu.

18 listopada 2021

Na czym polega wykluczenie społeczno-cyfrowe?

Od Partnerów

Orange Polska przedstawił raport na temat wykluczenia cyfrowego w Polsce oraz jego wpływu na sytuację społeczną. Raport opisuje  m.in nierówności w dostępie do internetu, oraz to, że różne  umiejętności cyfrowe czy różnice w poziomie motywacji do korzystania z usług cyfrowych prowadzą do różnicowania się szans życiowych i poziomu życia. Raport pokazał, że obecnie wykluczenie bardziej wiąże się z naszymi postawami wobec nowych technologii, umiejętnościami i wiedzą  niż z fizycznym dostępem do sieci.

17 listopada 2021

Science-based targets. Wskazówki dla biznesu przy wyznaczaniu celów środowiskowych

Aktualności FOB

16 listopada wraz firmami partnerskimi FOB rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób biznes może wykorzystać SBTs do wyznaczania celów środowiskowych. Naszą gościnią była Kenza Taoufik z The Science Based Targets initiative.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc