Aktualności

25 kwietnia 2023

Volkswagen zwiększył dostawy samochodów elektrycznych o 42 procent w 1. kwartale

Od Partnerów

Od stycznia do końca marca dostarczono klientom 141 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, w porównaniu z 99,2 tys. w tym samym okresie ubiegłego roku. Dostawy samochodów elektrycznych w Europie wzrosły o 68 procent – do 98 300 pojazdów (w pierwszym kwartale 2022 było to 58 500 aut), portfel zamówień utrzymuje się na poziomie ponad 260 000 pojazdów∙

25 kwietnia 2023

Sukces systemu kaucyjnego Carrefour i Eko-Punkt

Od Partnerów

Unijna dyrektywa Single Use Plastics (SUP) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbiórki 77 proc. butelek napojowych w 2025 i 90 proc. w 2030 roku. Choć trwają jeszcze prace nad implementacją tych przepisów do polskiego prawa, Carrefour i EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań uruchomiły test własnego systemu kaucyjnego w wybranych sklepach sieci w woj. śląskim. Po trzech miesiącach jego obowiązywania, przyszedł czas na pierwsze podsumowanie.

25 kwietnia 2023

Strategy and Leadership in the Age of ESG. Rusza program edukacyjny dla zarządów, rad nadzorczych i właścicieli realizowany we współpracy z Chapter Zero Poland

Aktualności FOB, ESG w Polsce

W ramach inicjatywy Chapter Zero Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte rozpoczynają współpracę z Queen Hedvig Academy przy programie edukacyjnym  „Strategy and Leadership in the Age of ESG” kierowanym do osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych. Program przygotowany został wspólnie przez Queen Hedvig Academy i IMD, jedną z najlepszych uczelni biznesowych na świecie.

21 kwietnia 2023

L’Oréal dba o planetę na każdym etapie cyklu życia produktu

Od Partnerów

Według COP15 już milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a 75% powierzchni ziemi zostało znacząco zmienione. Grupa L’Oréal od lat działa na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego na każdym etapie cyklu życia swoich produktów. Zgodnie z apelem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), wzywającym do globalnej współpracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, firma jeszcze intensywniej angażuje się w działania proekologiczne, także poza własnym łańcuchem wartości.

21 kwietnia 2023

Grupa ERGO Hestia otrzymała prestiżową nagrodę Lider ESG podczas Banking & Insurance Forum

Od Partnerów

Jak podkreśliła kapituła nagrody, sopocki ubezpieczyciel wyróżnia się na tle rynku tworzeniem ubezpieczeń wspierających środowisko, pomaganiem osobom z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej, organizowaniem konkursów artystycznych i regularnym redukowaniem emisji CO2.

21 kwietnia 2023

Zadbaj o siebie z IKEA – działania firmy w trosce o ciało i ducha swoich pracowników

Od Partnerów

Jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne w pracy? Holistycznie – zapewniając edukację, wsparcie i dostęp do specjalistów oraz godne warunki i narzędzia do pracy.

21 kwietnia 2023

Cemex Polska przyznał wyróżnienia w programie EkoPRODUCENT

Od Partnerów

W ramach nowego programu, Cemex Polska docenia klientów, którzy w trosce o środowisko naturalne wybierają niskoemisyjne cementy Vertua®. Program EkoPRODUCENT wpisuje się w globalną strategię „Future in Action” – jej celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

21 kwietnia 2023

PZU prezentuje kompendium „Moc naszych miast”

Od Partnerów

Miasta ogniskują największe współczesne wyzwania klimatyczne, demograficzne, infrastrukturalne. Są dziś kluczowym miejscem testowania i wdrażania wielu proekologicznych i prospołecznych rozwiązań. Grupa PZU, lider zielonej transformacji w sektorze finansowym, udostępnia wszystkim własne kompendium wiedzy na temat najlepszych trendów i praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju miast – „Moc naszych miast”.

19 kwietnia 2023

UNICEF Polska ogłosi wyniki najnowszego badania nt. możliwości partnerskiej współpracy NGO i biznesu

ESG w Polsce

W jaki sposób prowadzić partnerskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jak połączyć cele biznesu i doświadczenie organizacji humanitarnej o globalnym zasięgu? Podczas największego wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej – XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, UNICEF Polska odpowie na te pytania. Będzie to również okazja do zaprezentowania wyników badania przeprowadzonego w kwietniu, które potwierdza, że większość działań z obszaru ESG leży także w rękach przedstawicieli marketingu. 

19 kwietnia 2023

Start rejestracji na webinar Colliers o ESG i śladzie węglowym

Od Partnerów

Internetowego szkolenie marki Colliers koncentruje się na nieruchomościach w kontekście raportowania ESG, śladzie węglowym w zakresach związanych z powierzchniami komercyjnymi i budynkami (Scope 2 i 3) i ścieżce dekarbonizacji nieruchomości według obowiązujących i nowych przepisów. Wydarzenie objęte jest patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc