Aktualności

25 marca 2021

Najwyższy czas na pilną transformację gospodarek. WBCSD ogłasza nową Wizję 2050

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) przedstawiła nową Wizję 2050. To program zmian na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jest odpowiedzią na trzy kluczowe wyzwania: kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności i rosnące nierówności.

19 marca 2021

WBCSD publikuje przewodnik po SDGs dla firm z branży elektroenergetycznej

„SDG Roadmap for Electric Utilities” to publikacja WBCSD, której celem jest wsparcie firm w procesie transformacji gospodarek i modeli biznesowych ku zrównoważonemu rozwojowi.

15 marca 2021

Greenwashing na celowniku Komisji Europejskiej

W 42 proc. przypadków zachodziło uzasadnione podejrzenie, że rzekomo prośrodowiskowe i proekologiczne sformułowania zamieszczane na stronach internetowych były przesadne, fałszywe i wprowadzały konsumentów w błąd.

12 marca 2021

Europarlament podkreśla rolę due dilligence w całym łańcuchu wartości

Parlament toruje drogę nowemu prawu UE, wymagającemu od przedsiębiorstw uwzględniania w ramach swoich łańcuchów wartości przestrzegania praw człowieka i norm środowiskowych.

3 marca 2021

Stanowisko Business for Nature dotyczące CBD Post-2020 Global Biodiversity Framework

Koalicja Business for Nature, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem, zakończyła konsultacje z biznesem dotyczące projektu dokumentu ramowego Post-2020 Global Biodiversity Framework, który ma zostać przyjęty podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (COP 15 CBD – Convention on Biological Diversity).

24 lutego 2021

Company readiness for inclusive workforce transitions

Jak wynika z raportu przygotowanego przez CSR Europe w ramach projektu „Upskill 4 Future”, firmy i pracownicy nie są w pełni gotowi do cyfrowej i zielonej transformacji rynku pracy.

24 lutego 2021

Seria webinarów Komisji Europejskiej o unijnej taksonomii

Komisja Europejska organizuje serię webinarów poświęconych tematyce unijnej taksonomii. Spotkania odbędą się 24 i 26 lutego.

19 lutego 2021

Z powodu przełowienia tracimy pożywienie dla 72 mln ludzi

Według obliczeń organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council) z powodu nieodpowiedniego zarządzania zasobami mórz i oceanów, rocznie tracimy białko, pozwalające wyżywić 72 mln ludzi. Zrównoważone zarządzanie zasobami ryb i owoców morza oznaczałoby więcej pożywienia, które mogłoby zaspokoić potrzeby rosnącej populacji mieszkańców naszej planety.

3 lutego 2021

Czy pandemia obnażyła nierówności płciowe? Koronakryzys wręcz je pogłębił

Na całym świecie światowi przywódcy i przywódczynie oraz działaczki i działacze na rzecz praw kobiet planowali obchodzić w 2020 rocznice kluczowych wydarzeń i momentów, które wzmocniły pozycję kobiet także w ujęciu prawa międzynarodowego, takich jak np. Deklarację Pekińską i Platformę Działania, przyjęte w 1995 r. Pandemia COVID-19 zniweczyła jednak te plany. 

29 stycznia 2021

Tylko 30% firm dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji o polityce klimatycznej

Podobnie jak w przypadku sprawozdawczości finansowej, poprawa raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do lepszego radzenia sobie z pułapkami i wykorzystywania szans w szybko zmieniającym się świecie.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc