Aktualności

5 sierpnia 2021

PSE współorganizatorem 7. edycji konkursu „Samorząd przyjazny energii”

Od Partnerów

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.

4 sierpnia 2021

Biedronka ułatwia ekologiczną edukację dzieci. Śmieciarka Miecia ponownie w trasie

Od Partnerów

Od 4 sierpnia każdy kto spędza urlop nad Bałtykiem będzie mógł odwiedzić specjalną mobilną strefę edukacyjną. Dowiemy się m.in. jak wygląda proces recyklingu i dlaczego ważne jest poprawne segregowanie plastikowych butelek.

4 sierpnia 2021

Henkel wspiera budowę Zielonego Centrum Pomocy Dzieciom

Od Partnerów

Dzięki nowej inwestycji Centrum Pomocy Dzieciom stanie się Zielonym Centrum – placówką, która dba o dzieci, ale też o środowisko.

4 sierpnia 2021

Carrefour podkreśla wagę różnorodności

Od Partnerów

Przyjazna szkoła wspiera różnorodność uczniów i pomaga dzieciom w dokonywaniu ich własnych wyborów.

4 sierpnia 2021

UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

CSR na świecie

Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

4 sierpnia 2021

Lato innowacji. Zakończył się obóz dla uzdolnionej młodzieży

Od Partnerów

Przez dwa tygodnie 50 utalentowanych, zaangażowanych nastolatków rozwijało swoje umiejętności oraz poszerzało wiedzę m.in. w takich dziedzinach jak biochemia i diagnozowanie przypadków medycznych, druk 3D w przemyśle spożywczym, nanotechnologia czy robotyka i uczenie maszynowe.

4 sierpnia 2021

Polacy oczekują od firm zaangażowania w kwestie środowiskowe

Od Partnerów

Aż 70 proc. respondentów/ek badania Barometr Providenta deklaruje, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w tematy proekologiczne. Niemal połowa twierdzi, że jest gotowa na pewne wyrzeczenia, aby prowadzić bardziej ekologiczne życie.

3 sierpnia 2021

Banki muszą się przygotować do zarządzania ryzykiem ESG

Od Partnerów

Bieżące trendy regulacyjne pokazują, że banki powinny jak najszybciej włączyć ryzyko ESG do swoich systemów zarządzania ryzykiem oraz traktować je z taką samą uwagą, jak wyróżniane dotychczas tradycyjne rodzaje ryzyka finansowego i niefinansowego.

3 sierpnia 2021

Nowy zintegrowany raport LOTOSU już dostępny online

Od Partnerów

Grupa Kapitałowa LOTOS opublikowała zintegrowany raport roczny, który kompleksowo prezentuje finansową i pozafinansową działalność firmy w 2020 roku. Znajdują się tam informacje dotyczące podejścia koncernu do aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

3 sierpnia 2021

Skanska wybudowała nowoczesne laboratoria badawczo-rozwojowe dla Celon Pharma

Od Partnerów

Po 3,5 roku intensywnych prac Skanska oficjalnie zakończyła realizację Centrum Badawczo-Rozwojowego Celon Pharma w Kazuniu Nowym. W nowoczesnych laboratoriach medycznych będą prowadzone badania nad nowymi lekami. Centrum pozwoli również na zwiększenie zatrudnienia w nowoczesnym i atrakcyjnym miejscu pracy.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc