Aktualności

9 sierpnia 2021

Oglądaj premierę najnowszego raportu IPCC

Dziś IPCC przedstawi najnowszy raport dotyczący zmian klimatu i sposobów na przezwyciężenie obecnego kryzysu. Transmisję z premiery można śledzić na żywo za pośrednictwem mediów społecznościowych.

4 sierpnia 2021

UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

3 sierpnia 2021

EFRAG i GRI podpisują porozumienie o współpracy

Grupa zadaniowa  EFRAG ds. standardów raportowania niefinansowego podpisała porozumienie o współpracy z Global Reporting Initiative (GRI). Ta współpraca pozwoli obu organizacjom wykorzystać swoje mocne strony w opracowywaniu nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku europejskim.

15 lipca 2021

Fit For 55. Co zawiera pakiet klimatyczny przyjęty przez Komisję Europejską?

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. i wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład.

14 lipca 2021

Przewodniki dla biznesu po nowych globalnych ramach dla bioróżnorodności

Business For Nature, globalna koalicja, do której należy także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowała przewodniki po globalnych ramach na rzecz różnorodności biologicznej.

14 lipca 2021

WBCSD podkreśla rolę zaangażowania zarządów w relacjach z interesariuszami

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opublikowała raport dotyczący potencjału włączającego przywództwa w zakresie zaangażowania interesariuszy oraz zarządzania ryzykami biznesowymi. Pandemia COVID-19 unaoczniła konieczność porzucenia podejść, które cechuje uznawanie prymatu akcjonariuszy nad interesariuszami. Koronakryzys stał się okazją do…

7 lipca 2021

Nowy raport ONZ pokazuje fatalny wpływ COVID-19 na realizację SDGs

Jeszcze przed pandemią COVID-19 świat nie był na dobrej drodze do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Jak pokazuje nowy raport ONZ, teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Kraje muszą podjąć pilne i krytyczne kroki w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

6 lipca 2021

KE przedstawia nową strategię zrównoważonego finansowania

Komisja Europejska przyjęła szereg środków, aby zwiększyć swój poziom ambicji w zakresie zrównoważonego finansowania. Po pierwsze, nowa strategia zrównoważonego finansowania określa kilka inicjatyw mających na celu stawienie czoła zmianie klimatu i innym wyzwaniom środowiskowym, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji – i integracji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – w procesie przechodzenia UE na zrównoważoną gospodarkę.

6 lipca 2021

ESG pada ofiarą własnego sukcesu?

Prof. Abraham Loui z EDHEC Business School i dr Andrea Tarelli z mediolańskiego Università Cattolica w opublikowanym niedawno artykule dowodzą, że mamy do czynienia z pewnym szumem informacyjnym wokół ESG. Nie należy więc dziwić się, jeśli uwzględnienie czynników ESG nie prowadzi automatycznie do zyskania dużej przewagi konkurencyjnej. To sygnał dla firm, że powinny stawiać na strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju.

5 lipca 2021

Dyrektywa single-use plastics wchodzi w życie. Czy to koniec plastikowych jednorazówek?

3 lipca miała wejść w życie Single-Use Plastics Directive, zwana często „dyrektywą plastikową”. Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w Polsce wdrożenie jej zapisów przewidywane jest na jesień tego roku.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc