Aktualności

1 czerwca 2020

Building business resilience: How collective leadership will reverse nature loss

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaprasza na konferencję online zaplanowaną na 15 czerwca o godz. 11.00.

26 maja 2020

Konsultacje publiczne unijnego planu w zakresie celów klimatycznych

Do 2050 r. UE planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, tzn. zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. Konsultacje online, które potrwają do 23 czerwca, mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

13 maja 2020

Forum OECD nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Organizowane przez OECD Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (Global Forum on Responsible Business Conduct, GFRBC) w tym roku odbędzie się jako konferencja online.

31 marca 2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje nowych ambicji klimatycznych

Komisja Europejska rozpoczyna internetowe konsultacje społeczne w celu zebrania opinii zainteresowanych stron na temat wzrostu ambicji klimatycznych w UE do 2030 r.

30 marca 2020

Co analiza big data mówi nam o reprezentacji kobiet w zarządach spółek?

Z danych OECD wynika, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zarządach firm wszystkich branż. 

24 marca 2020

Do 11 czerwca trwają konsultacje dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych

W związku z zadeklarowanymi przez Komisję Europejską działaniami mającymi na celu wsparcie realizacji celów określonych w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie (New EU Green Deal), Komisja rozpoczęła  konsultacje publiczne w sprawie rewizji dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych. Publiczne konsultacje potrwają do 11 czerwca br. (przedłużony termin). Zachęcamy do udziału!

12 marca 2020

Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu

Jak wynika ze specjalnego badania Eurobarometru, Europejczycy chcą, aby ich urządzenia cyfrowe były łatwiejsze do naprawy lub recyklingu. Prawie 8 na 10 respondentów uważa, że ​​producenci powinni być zobowiązani do ułatwienia naprawy urządzeń cyfrowych, przy czym 64% chce nadal używać swoich obecnych urządzeń przez co najmniej 5 lat, a 85% chce oddać stare.

11 marca 2020

Komisja Europejska ogłasza nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – jeden z głównych elementów europejskiego zielonego porozumienia , nowego europejskiego programu na rzecz zrównoważonego wzrostu.

25 lutego 2020

Publiczne konsultacje ws. mapy drogowej KE dla raportowania niefinansowego

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych interesariuszy do przesłania uwag na temat projektu mapy drogowej dla raportowania niefinansowego. Publiczne konsultacje potrwają do 14 maja 2020 r.

31 stycznia 2020

Circular Transition Indicators Tool – narzędzie samooceny firm pod kątem GOZ

WBCSD (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju) przygotowała zestaw wskaźników oraz narzędzie online umożliwiające firmom dokonanie samooceny pod kątem wpływu na transformację gospodarki ku obiegowi zamkniętemu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc