Aktualności

31 października 2021

COP26: UE zachęca do przekształcenia ambicji w pilne działania

W rozpoczynającej się dziś konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26) w Glasgow udział wezmą m.in. przedstawiciele_ki Komisji Europejskiej: Ursula von der Leyen i Frans Timmermans. Chcą nakłonić wszystkie strony do wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

29 października 2021

Zmiana klimatu co roku staje się bardziej zauważalna

Po 2019 r., który był najgorszym roku w historii, 2020 r. był kolejnym rokiem, w którym w pożarach spłonęły duże obszary naturalne w Europie. Pomimo zwiększonego poziomu gotowości w państwach UE w 2020 r. w UE spłonęło około 340 000 hektarów (ha), co stanowi obszar o 30 proc. większy niż Luksemburg

29 października 2021

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom jest największym wyzwaniem XXI wieku

81% Polaków uważa, że zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku. Odsetek ten jest różny w poszczególnych kategoriach demograficznych i waha się od 76% w przypadku polskich mężczyzn do 86% w przypadku polskich kobiet, od 79% w przypadku respondentów w wieku 15–29 lat do 86% w przypadku respondentów starszych niż 65 lat oraz od 77% w przypadku osób o niskich dochodach do 83% w przypadku osób o wysokich dochodach.

21 października 2021

Większe globalne ambicje to lepsze rezultaty COP26

Europarlament nalega na przyspieszenie działań na rzecz klimatu na całym świecie oraz na to, by UE pozostała światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

21 października 2021

Europarlament wzywa Radę Europejską do zmierzenia się z kryzysem cen energii

Europarlament naciska na Radę Europejską, by ta podczas najbliższego szczytu UE zmierzyła się z kryzysem cen energii.

14 października 2021

Co zrobić, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami?

Azotany nadal powodują szkodliwe zanieczyszczenie wód w UE – ostrzega Komisja Europejska. Nadmierna ilość azotanów w wodzie jest szkodliwa zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla ekosystemów, gdyż powoduje niedobór tlenu i eutrofizację. Oczyszczanie wód przez organy krajowe i rolników ma pozytywny wpływ na zaopatrzenie w wodę pitną i różnorodność biologiczną oraz na sektory, takie jak rybołówstwo i turystyka. Nadmierne nawożenie pozostaje jednak problemem w wielu częściach UE.

4 października 2021

Jak firmy raportują informacje dotyczące klimatu i praw człowieka?

Trwają obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy.

4 października 2021

140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi

Unia Europejska zobowiązała się do przeznaczenia 140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi i zwalczanie głodu za pośrednictwem sieci CGIAR oraz dalszych 25 mln euro na rzecz „Education Cannot Wait”, światowego funduszu na rzecz edukacji dzieci znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych i na obszarach dotkniętych przedłużającym się kryzysem, w szczególności dziewcząt, dzieci niepełnosprawnych, mniejszości i innych dzieci z grup zmarginalizowanych.

1 października 2021

Badania naukowe i nowe technologie szansą na przezwyciężenie kryzysu klimatycznego

Nowe badanie Eurobarometr na temat wiedzy obywateli Unii Europejskiej i ich postaw wobec nauki i technologii pokazuje, że 9 na 10 obywateli Unii (86 %) uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny. Spodziewają się oni, że technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na nasz styl życia w najbliższych dwóch dekadach: szczególnie dotyczy to obszarów energii słonecznej (92 %), szczepionek i zwalczania chorób zakaźnych (86 %) oraz sztucznej inteligencji (61 %).

1 października 2021

Wodór tak, gaz nie. Eurodeputowani chcą zmian w finansowaniu projektów energetycznych

Zdaniem europosłów i europosłanek z komisji przemysłu i energii (ITRE) wspierając rozwój infrastruktury energetycznej UE powinna się skupić raczej na finansowaniu infrastruktury wodorowej oraz związanej z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, a odchodzić od finansowania projektów gazowych.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc