Aktualności

1 lutego 2022

Zmiany klimatu to najważniejsze wyzwanie stojące przed UE. Eurobarometr o przyszłości Europy

Dziewięciu na dziesięciu młodych Europejczyków zgadza się z tezą, że zwalczenie zmian klimatu może pomóc w poprawie ich własnego zdrowia i samopoczucia. Podobnego zdania jest w najnowszym Eurobarometrze 87 proc. wszystkich ankietowanych.

25 stycznia 2022

Biznes umacnia się na pozycji lidera zaufania. Edelman Trust Barometer 2022

Najnowsza edycja „Edelman Trust Barometer” potwierdza, że ​​biznes utrzymuje swoją pozycję instytucji budzącej największe zaufanie. Ten trend wzmacniany jest przez spadek zaufania do rządów państw.

18 stycznia 2022

Zrównoważony rozwój ma być centralnym elementem unijnych systemów kształcenia

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie edukowania na temat środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich, szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji pozarządowych i wszystkich organizatorów kształcenia w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, zmianami klimatu i ochroną środowiska.

5 stycznia 2022

Uzgodniono nowe przepisy chroniące pracowników przed niebezpiecznymi substancjami

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili nieformalnie zmiany w przepisach mających na celu ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi i innymi niebezpiecznymi substancjami.

5 stycznia 2022

Pojazdy ciężarowe o dużej ładowności generują jedną czwartą emisji CO2 w transporcie

Transport drogowy w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatu, a emisja CO2 z pojazdów ciężkich wzrosła o 25 proc. od 1990 r., odpowiadając za ponad jedną czwartą emisji CO2 generowanych przez transport drogowy – wylicza Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).

4 stycznia 2022

Atom i gaz w unijnej taksonomii?

Komisja Europejska zaproponowała, aby wśród źródeł energii zgodnych z założeniami unijnej taksonomii znalazł się zarówno gaz ziemny, jak i energia atomowa.

3 stycznia 2022

Przewodnik po historii negocjacji w dziedzinie klimatu

Parlament Europejski przygotował infografikę, która podsumowuje kluczowe wydarzenia w historii międzynarodowych negocjacji w dziedzinie klimatu.

22 grudnia 2021

KE zatwierdza nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią

Kolegium komisarzy zatwierdziło nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, ochroną środowiska i energią (CEEAG). Wytyczne zostaną formalnie przyjęte w styczniu 2022 r. i będą od tego momentu obowiązywać. Nowe zasady wiążą się z dostosowaniem do ważnych celów i zadań UE określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz do innych wprowadzonych niedawno zmian regulacyjnych w dziedzinie energii i środowiska, a także uwzględniają rosnące znaczenie ochrony klimatu.

21 grudnia 2021

Krajowe plany odbudowy muszą modernizować gospodarki państw członkowskich UE

Unijny instrument na rzecz odbudowy, największy w historii Unii pakiet wsparcia gospodarczego, musi sprawić, że UE będzie bardziej odporna, konkurencyjna i sprawiedliwa – podkreśla Parlament Europejski.

20 grudnia 2021

Unijne fundusze mają wspierać wodór oraz wychwytywanie i składowanie CO2

Zaktualizowane zasady wyboru projektów energetycznych, które otrzymają wsparcie UE, zostały w środę nieformalnie uzgodnione przez posłów do PE i słoweńską prezydencję Rady UE. Fundusze unijne mają wspierać wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Według ustaleń, do finansowania unijnego nie będą już kwalifikować się projekty bazujące na gazie ziemnym.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc