Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

1 sierpnia 2019

Jury eksperckie jedynego w Polsce konkursu o raportowaniu niefinansowym

Jeszcze do 5 sierpnia organizacje mogą zgłaszać raporty społeczne, raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych do 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Publikacje zostaną ocenione przez jury, w którego składzie znajdują się eksperci reprezentujący różne obszary świata nauki i biznesu.

26 lipca 2019

W „Firmerze” o działaniach MŚP na rzecz środowiska naturalnego

W magazynie „Firmer” (nr 3/2019) ukazał się tekst Agnieszki Kłopotowskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony inicjatywom małych i średnich firm na rzecz środowiska naturalnego.

25 lipca 2019

Pierwsi wystawcy 8. Targów CSR

Firmy i organizacje chcące prezentować swoje działania, inicjatywy, produkty oraz usługi z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju mogą rejestrować się przez formularz dostępny na stronie 8. Targów CSR. Swój udział potwierdziło już 5 organizacji.

25 lipca 2019

Wpływ biznesu na rozwój gospodarczy i społeczny a raportowanie niefinansowe

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, które przybliżają tematykę odpowiedzialności firm za rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w którym działają. To istotne zagadnienie podejmowane jest w raportach zintegrowanych i społecznych. Obecnie trwa ich nabór do Konkursu Raporty Społeczne. Publikacje można zgłaszać do 5 sierpnia poprzez stronę raportyspoleczne.pl.

23 lipca 2019

English Summary: “Responsible business in Poland 2018” Report

The report „Responsible Business in Poland. Good practices”, which is the largest CSR review in Poland has been published for the 17th time. In this year’s edition of the publication, there is an increase of 30 percent both in terms of the number of submitted practices and the number of companies.

19 lipca 2019

Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

Raport “Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world” został opracowany przez SDG Watch Europe. Jednym z celów publikacji jest przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2030 przez Unię Europejską. Zdaniem autorów dochodzi bowiem do ignorowania negatywnego oddziaływania niektórych z jej polityk i praktyk na inne części świata.

19 lipca 2019

In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

Raport “In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs” został opracowany przez GRI, United Nations Global Compact i PRI. Publikacja zawiera badania i analizę związków między odważnym przywództwem a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

19 lipca 2019

Środowisko to wiodący temat w raportach niefinansowych

Przedsiębiorstwa stoją przed kluczowym wyzwaniem naszych czasów, jakim jest ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego. Wymagania stawiane firmom w zakresie ekologicznych aspektów stale rosną. Podstawowe pola ich aktywności: produkcja, marketing, badania i rozwój muszą zdecydowanie bardziej odpowiadać na wyzwania środowiskowe.

17 lipca 2019

8. Targi CSR w nowej lokalizacji

Po raz pierwszy największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi odbędzie się w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Będzie to już 8. edycja Targów CSR, zaplanowanych na wiosnę 2020 roku. Organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 lipca 2019

W raportach CSR szukaj wiedzy o działaniach na rzecz społeczeństwa

Kwestie odpowiedzialności społecznej stanowią jeden z obszarów raportowania niefinansowego. Publikacje informujące o aktywności firm i organizacji na polu CSR można zgłaszać do 5 sierpnia w ramach konkursu na najlepsze raporty społeczne.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc