Aktualności

5 czerwca 2024

Wirtualna Polska utworzyła mikro-rezerwat

Od Partnerów

Wirtualna Polska kontynuuje współpracę z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze. Wspólnie utworzyli strefę ochrony, czyli tzw. mikro-rezerwat zagrożonego wyginięciem gatunku ptaka. To kolejny krok w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju WP Holding, w ramach celu środowiskowego „ochrona bioróżnorodności”. 

4 czerwca 2024

ISO 14001 jako wsparcie w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz raportowaniu ESG [webinar]

Aktualności FOB

25 czerwca 2024 r. odbędzie się otwarty webinar w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizowany wspólnie z DEKRA Certification i Stena Recycling Polska – Partnerami Strategicznymi FOB. 

4 czerwca 2024

Wnioski z kolejnej edycji badania EY wskazują na zmienną dynamikę ESG

Od Partnerów

Dane z najnowszej edycji badania EY wykazały, że mediana osiągnięcia celów klimatycznych to obecnie rok 2050. Zarządy firm powinny konsekwentnie egzekwować twałe włączenie obszaru ESG do modeli biznesowych i realizowanych strategii. Muszą też zracjonalizawać swoje decyzje inwestycyjne.

4 czerwca 2024

Webinar Road to Biodiversity COP16: Why and how business should contribute

ESG na świecie

Business for Nature zaprasza 11 czerwca na webinar poświęcony zaangażowaniu biznesu w działania na rzecz bioróżnorodności. Tematem przewodnim spotkania będzie szczyt COP16, który odbędzie się na przełomie października i listopada br. w kolumbijskim Cali. 

4 czerwca 2024

Osoby 50+ na rynku pracy. Analiza tematyczna Karty Różnorodności

Aktualności FOB

Jakie są największe wyzwania, z jakimi spotykają się osoby 50+ na rynku pracy? W jaki sposób pracodawcy mogą lepiej wspierać pracowników powyżej 50. roku życia? Jak technologia wpływa na zatrudnienie osób 50+? Odpowiedzi na te i inne pytania zawiera najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

3 czerwca 2024

Troska o środowisko coraz ważniejsza dla kandydatów do pracy

ESG w Polsce

Więcej niż co drugi kandydat o pracę sprawdza reputację firmy w kwestii ochrony środowiska przed wysłaniem zgłoszenia rekrutacyjnego. Działania w kierunku zielonej transformacji są już dla 2/3 aplikujących jednym z czynników decydujących o wyborze danej oferty pracy.

3 czerwca 2024

Ogłoszono listę laureatów II edycji programu EkoPRODUCENT Cemex Polska

Od Partnerów

Używanie cementu o niskim współczynniku klinkierowym ma realny wpływ na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Program EkoPRODUCENT Cemex Polska promuje wykorzystanie produktów niskoemisyjnych i wyróżnia firmy działające w obszarze zrównoważonego budownictwa.

29 maja 2024

Webinar „Cele ESG w wynagrodzeniach członków i członkiń zarządów”

Aktualności FOB

19 czerwca zapraszamy na webinar „Cele ESG w wynagrodzeniach członków i członkiń zarządów”.

29 maja 2024

Cemex doceniony za zarządzanie różnorodnością w pracy

Od Partnerów

Firma Cemex Polska  już po raz czwarty znalazła się w gronie pracodawców-liderów w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce. Listę wyróżnionych przedsiębiorstw ogłoszono 21 maja podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności.

29 maja 2024

Rola certyfikacji Fairtrade w strategii ESG przedsiębiorstw [webinar]

Aktualności FOB

6 czerwca 2024 r. odbędzie się webinar w ramach cyklu “Eksperckim Okiem”, organizowany wspólnie z Fairtrade Polska i Lyreco. Tematem spotkania jest certyfikacja sprawiedliwego handlu w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc