Aktualności

21 października 2021

Europarlament wzywa Radę Europejską do zmierzenia się z kryzysem cen energii

Europarlament naciska na Radę Europejską, by ta podczas najbliższego szczytu UE zmierzyła się z kryzysem cen energii.

14 października 2021

Co zrobić, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami?

Azotany nadal powodują szkodliwe zanieczyszczenie wód w UE – ostrzega Komisja Europejska. Nadmierna ilość azotanów w wodzie jest szkodliwa zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla ekosystemów, gdyż powoduje niedobór tlenu i eutrofizację. Oczyszczanie wód przez organy krajowe i rolników ma pozytywny wpływ na zaopatrzenie w wodę pitną i różnorodność biologiczną oraz na sektory, takie jak rybołówstwo i turystyka. Nadmierne nawożenie pozostaje jednak problemem w wielu częściach UE.

4 października 2021

Jak firmy raportują informacje dotyczące klimatu i praw człowieka?

Trwają obecnie dyskusje nad przedstawioną w kwietniu przez Komisję Europejską propozycją znowelizowanej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadzi istotne zmiany do obowiązku ujawniania informacji przez biznes. Między innymi za sprawą nowych, bardzo oczekiwanych unijnych standardów sprawozdawczych. Opublikowane przez organizację Frank Bold wyniki nowego badania dotyczącego ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji dotyczących klimatu i praw człowieka pokazują braki w danych, ale i pewne pozytywne trendy.

4 października 2021

140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi

Unia Europejska zobowiązała się do przeznaczenia 140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi i zwalczanie głodu za pośrednictwem sieci CGIAR oraz dalszych 25 mln euro na rzecz „Education Cannot Wait”, światowego funduszu na rzecz edukacji dzieci znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych i na obszarach dotkniętych przedłużającym się kryzysem, w szczególności dziewcząt, dzieci niepełnosprawnych, mniejszości i innych dzieci z grup zmarginalizowanych.

1 października 2021

Badania naukowe i nowe technologie szansą na przezwyciężenie kryzysu klimatycznego

Nowe badanie Eurobarometr na temat wiedzy obywateli Unii Europejskiej i ich postaw wobec nauki i technologii pokazuje, że 9 na 10 obywateli Unii (86 %) uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny. Spodziewają się oni, że technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na nasz styl życia w najbliższych dwóch dekadach: szczególnie dotyczy to obszarów energii słonecznej (92 %), szczepionek i zwalczania chorób zakaźnych (86 %) oraz sztucznej inteligencji (61 %).

1 października 2021

Wodór tak, gaz nie. Eurodeputowani chcą zmian w finansowaniu projektów energetycznych

Zdaniem europosłów i europosłanek z komisji przemysłu i energii (ITRE) wspierając rozwój infrastruktury energetycznej UE powinna się skupić raczej na finansowaniu infrastruktury wodorowej oraz związanej z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, a odchodzić od finansowania projektów gazowych.

28 września 2021

Zdrowy styl życia dla każdego. Rusza nowa europejska kampania

Komisja Europejska rozpoczęła kampanię HealthyLifestyle4All upowszechniającą zdrowy styl życia we wszystkich pokoleniach i grupach społecznych w celu poprawy zdrowia i dobrostanu Europejczyków.

28 września 2021

Obawiamy się zmian klimatycznych

86% Polaków wierzy w globalne ocieplenie, a 76% obawia się jego skutków. Mimo iż badani są zdania, że do globalnego ocieplenia przyczyniły się zarówno naturalne zmiany klimatyczne jak i działania człowieka to jednak tylko 16% uważa, że każdy człowiek może mieć wpływ na sytuację klimatyczną. Najwięcej osób (36%) uważa, że realnie przeciw zmianom klimatycznym mogą zrobić najbogatsze kraje świata.

28 września 2021

Mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów?

Komisja Europejska podjęła ważny krok w walce z elektroodpadami i niedogodnościami dla konsumentów powodowanymi rozpowszechnieniem niekompatybilnych ładowarek do urządzeń elektronicznych. Po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3…

20 września 2021

Trwają konsultacje nowych ram mobilności miejskiej

Nowe ramy mobilności mają zachęcić państwa członkowskie UE do rozwijania systemów transportu miejskiego. Celem jest sprawienie, aby były one bezpieczne, dostępne, odporne, przystępne cenowo i zeroemisyjne.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc