Aktualności

30 lipca 2019

CEOs wzywają do działania na rzecz nowego ładu dla Europy

Z inicjatywy CSR Europe prawie 200 prezesów i prezesek wystosowało apel o połączenie sił w celu stworzenia nowego ładu dla Europy. Członkowie i członkinie zarządów chcą przyspieszyć stabilny wzrost, przeciwdziałać zmianom klimatu i stworzyć sprzyjający dobrobyt. Celem apelu jest wzmocnienie dialogu i zdynamizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

29 lipca 2019

Od 29 lipca żyjemy na ekologiczny kredyt

O trzy dni wcześniej wypada w tym roku Dzień Długu Ekologicznego. 29 lipca ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby naturalne przeznaczone na bieżący rok.

23 lipca 2019

Głód dotyka co dziewiątą osobę na świecie

Z raportu ONZ wynika, że w 2018 roku na świecie głód dotknął 821,6 mln ludzi, czyli więcej o 11,6 mln niż w roku poprzednim . “Oznacza to, że jedna na dziewięć osób kładzie się spać głodna każdej nocy” – pisze ONZ na Twitterze. 

19 lipca 2019

Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world

Raport “Who is paying the bill? (Negative) impacts of European policies and practices in the world” został opracowany przez SDG Watch Europe. Jednym z celów publikacji jest przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2030 przez Unię Europejską. Zdaniem autorów dochodzi bowiem do ignorowania negatywnego oddziaływania niektórych z jej polityk i praktyk na inne części świata.

19 lipca 2019

In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs

Raport “In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs” został opracowany przez GRI, United Nations Global Compact i PRI. Publikacja zawiera badania i analizę związków między odważnym przywództwem a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

9 lipca 2019

Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs

Raport “Gender and environment statistics: Unlocking information for action and measuring the SDGs” został opracowany przez United Nations Environment Programme we współpracy z IUCN Global Gender Office. Głównym celem publikacji jest stworzenie narzędzia do pomiaru związku pomiędzy płcią a środowiskiem. …

5 lipca 2019

Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance

Raport został stworzony przez The European Institute for Gender Equality (EIGE). Publikacja zawiera przegląd różnic wynagrodzeń ze względu na płeć w całej UE. W raporcie podkreślono, że jednym ze skutków luki płacowej są także różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.

2 lipca 2019

Jaki jest Twój wpływ na klimat? Rozwiąż quiz #ClimateAttitude

Agenda ONZ ds. zmian klimatu (UNFCCC) zainicjowała pomysł na prostą ankietę, która ma na celu zachęcić ją wypełniających do przyjrzenia się, czy i na ile przyczyniają się do zmian klimatu.

1 lipca 2019

Kto będzie mieszkać i pracować w Unii Europejskiej w 2060 roku? Raport “Demografic scenarios for the EU”

“Demografic scenarios for the EU. Migration, population and education” to raport przygotowany przez Komisję Europejską. Publikacja zawiera prognozy dotyczące ludności, rynku pracy, oświaty i migracji w Unii Europejskiej. Sporo uwagi autorzy poświęcili kwestii wieku, bowiem w 2060 r. ponad 30 proc. ludności UE będzie miało 65 i więcej lat (wobec 19 proc. obecnie). 

1 lipca 2019

Sustainable Development Report 2019. Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Report 2019 przedstawia ocenę wysiłku państw członkowskich ONZ na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dane dotyczące zmian w obrębie poszczególnych wskaźników dotyczących SDGs.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc