Aktualności

3 grudnia 2021

Jest porozumienie ws. unijnego programu ochrony środowiska. Nowe priorytety do 2030 r.

Celem jest ukierunkowanie polityki środowiskowej UE do 2030 r. i dostosowanie jej do Europejskiego Zielonego Ładu.

3 grudnia 2021

43% przedsiębiorstw z UE dokonało inwestycji związanych z klimatem

Potraktowanie przez UE kwestii klimatycznych w sposób priorytetowy przynosi pozytywne rezultaty – 43% przedsiębiorstw z UE już dokonało inwestycji związanych z klimatem. Dla porównania, w USA to zaledwie 28 proc. firm.

3 grudnia 2021

Katastrofy klimatyczne wywołują ponad trzykrotnie więcej przesiedleń niż konflikty

Od 2008 r. ponad 318 mln ludzi na całym świecie zostało „uchodźcami klimatycznymi”; odpowiada to populacji Australii przesiedlanej co roku – wynika ze statystyk Centrum Monitorowania Przemieszczeń Wewnętrznych (IDMC).

2 grudnia 2021

ESG Book. Nowe cyfrowe źródło informacji o zrównoważonym rozwoju

W koalicji wspierającej ESG Book jest m.in. Climate Governance Initiative, skupiająca realizowane na całym świecie programy rozwoju kompetencji rad nadzorczych i zarządów w zakresie zmian klimatu, w tym Chapter Zero Poland koordynowane w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

25 listopada 2021

Dlaczego UE dokonuje przeglądu przepisów dotyczących przemieszczania odpadów?

Odpady mogą być cennym zasobem, ale muszą być wykorzystywane z zachowaniem ostrożności. Jeżeli odpady przemieszczane przez granice nie są odpowiednio kontrolowane i zagospodarowane w sposób zrównoważony w państwach przeznaczenia, mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego

17 listopada 2021

UE inwestuje ponad 1 mld €, aby obniżyć emisyjności gospodarki

Unia Europejska inwestuje ponad 1,1 mld euro w siedem dużych innowacyjnych projektów w ramach funduszu innowacyjnego. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek przełomowych technologii w sektorach energochłonnych, sektorze wodoru, w sektorze wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla oraz w sektorze energii odnawialnej. Projekty realizowane są w Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji, Niderlandach, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji.

10 listopada 2021

Pierwsza część raportu IPCC dostępna już także po polsku

W najnowszym komunikacie zespół ds. kryzysu klimatycznego PAN wzywa do podjęcia konsekwentnych działań na wszystkich poziomach decyzyjnych, zmierzających do głębokich redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w najbliższych dekadach oraz do realizacji scenariusza, w którym emisje CO2 spadają do zera netto około 2050 r. Naukowcy zaprezentowali także tłumaczenie pierwszej części 6 raportu IPCC na język polski.

8 listopada 2021

8 proc. mieszkańców UE nie jest w stanie ogrzać swoich domów

Przeprowadzone przez Eurostat badanie wykazało, że w 2020 r. aż 8% ludności UE nie było w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu. W Polsce ten problem dotyka 3,2% ankietowanych. 

2 listopada 2021

COP26. Chapter Zero Poland przyłącza się do stanowiska Climate Governance Initiative

Kryzys klimatyczny wymaga od rad nadzorczych i zarządów postawienia transformacji klimatycznej w samym centrum strategii korporacyjnych. Climate Governance Initiative, reprezentowane w Polsce przez Chapter Zero Poland, publikuje stanowisko na COP26.

31 października 2021

Startuje COP26. Oglądaj transmisję live 📺 [linki]

Dziś rozpoczyna się #COP26, czyli 26. sesja UNFCC Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Konferencja transmitowana jest także w formie streamingu wideo.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc