Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

3 lutego 2021

Czy pandemia obnażyła nierówności płciowe? Koronakryzys wręcz je pogłębił

Na całym świecie światowi przywódcy i przywódczynie oraz działaczki i działacze na rzecz praw kobiet planowali obchodzić w 2020 rocznice kluczowych wydarzeń i momentów, które wzmocniły pozycję kobiet także w ujęciu prawa międzynarodowego, takich jak np. Deklarację Pekińską i Platformę Działania, przyjęte w 1995 r. Pandemia COVID-19 zniweczyła jednak te plany. 

3 lutego 2021

Partnerzy FOB z tytułem Top Employer 2021

W styczniu została ogłoszona 12. edycja Top Employers Polska 2021. Wśród laureatów są firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Top Employers Institute bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej.

29 stycznia 2021

Prezeska FOB w Radzie Programowej projektu Zdrowa Perspektywa

Rozpoczął się projekt Zdrowa Perspektywa, realizowany przez Szkołę Główną Handlową oraz firmę LUX MED. W Radzie Programowej uczestniczy prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzena Strzelczak.

29 stycznia 2021

Jak zmieni się klimat w Polsce?

Styczeń 2020 w całej Europie był najcieplejszym początkiem roku na przestrzeni ostatnich dekad. Odnotowano wówczas temperaturę o ponad 3oC wyższą niż średnia dla tego miesiąca w okresie 1981-2010. Pierwszy kwartał 2020 przyniósł kolejne rekordowe wyniki – w lutym i marcu temperatury były wyższe niż średnia z wielolecia w większości krajów Europy . Analiza obserwacji meteorologicznych wskazuje na istnienie coraz silniejszego trendu rosnących temperatur i częstszych przypadkach opadów nawalnych. Czy to może świadczyć o zmianach klimatu w naszym kraju? Jak bardzo będzie się on zmieniał i jak ocenić ryzyko z tym związane?

27 stycznia 2021

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej raportu społecznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje raport społeczny za 2020 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych podsumujemy w nim miniony rok z perspektywy wyzwań, działań, wyników i osiągnięć.

27 stycznia 2021

W #OdPOWIEDZialnie Hochland o dobrostanie zwierząt

23. odcinek #OdPOWIEDZialnie poświęcamy tematowi dobrostanu zwierząt w procesach produkcyjnych artykułów żywnościowych. O tym, jak się dba o krowy w sektorze mleczarskim opowiedzieli eksperci firmy Hochland Polska.

18 stycznia 2021

Zgłoś artykuły na temat CSR i zrównoważonego rozwoju

Trwa nabór artykułów opublikowanych w 2020 roku, dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Teksty wezmą udział w corocznym konkursie „Pióro odpowiedzialności”, organizowanym od 11 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

13 stycznia 2021

Ostatnie godziny na zgłoszenie dobrych praktyk CSR

Jeszcze tylko dziś (13 stycznia) do końca dnia firmy mogą zgłaszać realizowane w 2020 r. działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało grafikę ułatwiającą sprawne zarejestrowanie dobrych praktyk. 

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

8 stycznia 2021

Jak biznes działa na rzecz środowiska naturalnego?

Zaangażowanie biznesu w kwestie środowiskowe należy do wiodących trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przykłady działań w tym obszarze można zgłaszać do 19. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja dobrych praktyk trwa do 13 stycznia i odbywa się poprzez formularz online.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc