Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

30 kwietnia 2021

Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce

Po raz pierwszy cykliczne badanie „Menedżerowie CSR” zostało uzupełnione o głos osób zarządzających firmami. Uczestnicy badania pokazują, że osoby zajmujące najwyższe stanowiska w strukturach firm są świadome wpływu zarządów na budowanie CSR oraz uwzględniają kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej i procesach decyzyjnych. Nie zawsze też uznają prymat zysków nad społeczeństwem i środowiskiem, wynika z badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

29 kwietnia 2021

Trwają zgłoszenia do 15. Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Trwa nabór ankiet do 15. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Udział jest bezpłatny. Jedynym warunkiem do spełnienia jest wypełnienie ankiety do 14 maja. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: ranking_csr@rankingodpowiedzialnychfirm.pl. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia. 

29 kwietnia 2021

Zmieniaj nawyki i zachowania dzięki grywalizacji [webinarium]

Kolejne wydarzenie w ramach inkubatora innowacji społecznych – TransferHUB odbędzie się 12 maja br. Poświęcone będzie tematowi grywalizacji. Organizatorami spotkania są Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

27 kwietnia 2021

Złoty Bankier – poznaliśmy także laureatów w kategorii bank wrażliwy społecznie

Redakcje Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” ogłosiły wyniki rankingu Złoty Bankier. Wśród laureatów podano także zwycięzców kategorii „bank wrażliwy społecznie”. W kapitule oceniające zasiada Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które patronuje inicjatywie. Portal odpowiedzialnybiznes.pl to patron medialny rankingu. 

27 kwietnia 2021

„Zrównoważony e-commerce”. Premiera poradnika Izby Gospodarki Elektronicznej

Firmy prowadzące działalność w Sieci kierują się odpowiedzialnością za niekorzystne zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów planety, tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego. W wydawnictwie Izby Gospodarki Elektronicznej zaprezentowano odpowiedzialność tych podmiotów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu patronuje publikacji. Allegro, partner strategiczny FOB, jest partnerem poradnika. 

26 kwietnia 2021

O zarządzaniu ryzykami klimatycznymi na webinarze Programu Partnerstwa FOB

Przed jakimi wyzwaniami i szansami będą stawiać biznes zmiany klimatyczne? W jaki sposób ryzyka klimatyczne wpływać będą na jego działalność oraz otoczenie społeczne? Jak praktycznie zarządzać ryzykiem klimatycznym? Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy wraz z firmami partnerskimi FOB i Lukem Blowerem, ekspertem WBCSD, podczas ostatniego webinarium Programu Partnerstwa.

23 kwietnia 2021

„Forbes Women” ogłasza listę 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju

Redakcja „Forbes Women” sporządziła listę polskich „Liderek zrównoważonego rozwoju”. W skład eksperckiej kapituły weszła Marzena Strzelczak, prezeska FOB. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom!

23 kwietnia 2021

Innowacje społeczne w oparciu o design thinking [warsztaty]

Na warsztaty poświęcone poznaniu narzędzi, które można wykorzystać do projektowania innowacji społecznych, zapraszają Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 10 w ramach TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych.

22 kwietnia 2021

Dołącz do apelu biznesu o ochronę bioróżnorodności

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2020 roku należy do międzynarodowej koalicji Business for Nature, zrzeszającej firmy i organizacje z całego świata, które poprzez swoje działania na rzecz ochrony bioróżnorodności chcą wywierać wpływ na wzmocnienie zaangażowania rządów do aktywności w tym zakresie. Z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi zachęcamy firmy do przyłączenia się do apelu o wzmocnienie działań rządów na rzecz ochrony bioróżnorodności.

21 kwietnia 2021

Ósma edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

W 2021 roku organizatorzy projektu zorganizują cykl pięciu debat eksperckich, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc