Stena Recycling z dawką wiedzy na temat Modelu Kołowego GOZ

6 lutego 2024

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Jednym ze sposobów realizacji idei gospodarki cyrkularnej jest wykorzystanie Modelu Kołowego GOZ. To temat przewodni nowej publikacji od Stena Recycling. Opisano w niej 7 modeli biznesowych, przyporządkowanych do 3 etapów cyklu gospodarki obiegu zamkniętego – produkcji, użytkowania i końca życia produktu bądź usługi. Więc

Najnowsza publikacja Steny Recycling pt. Modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego. Jak skutecznie wdrażać cyrkularne rozwiązania. Najlepsze praktyki Liderów GOZ! dostarcza informacji na temat Modelu Kołowego GOZ oraz prezentuje firmy – Liderów GOZ poprzez przykłady wykorzystywania różnych modeli cyrkularnych.

E-book jest dostępny na stronie.

Etap I: Produkcja – odpowiedzialne podejście do surowców

W pierwszym etapie – produkcji – autorzy kładą nacisk na cyrkularne surowce, odzysk produktów ubocznych, modyfikację i naprawę. Opisują, jak wykorzystanie surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Wyjaśniają również, że współpraca między przedsiębiorstwami, gdzie odpady jednej firmy stają się surowcem dla innej, jest kluczowa dla redukcji ilości odpadów oraz obniżenia kosztów pozyskiwania surowców.

Etap II: Użytkowanie – nowe modele biznesowe

Drugi etap, użytkowanie, skupia się na modelach biznesowych opartych na świadczeniu produktów jako usługi oraz zapewnianiu dostępu do produktów zamiast ich posiadania. To podejście sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów, redukcji zużycia surowców i minimalizacji odpadów.

Etap III: Koniec życia – odpowiedzialny recykling

W ostatnim etapie, końcu życia produktu lub usługi, pochylono się nad odzyskiem surowców, umożliwiającym ponowne wykorzystanie zużytych materiałów w nowych produktach, procesach lub łańcuchach wartości.

Świadomi konsumenci, zrównoważone wybory

Z badania The Circular Voice przeprowadzanego w maju 2023 r., na zlecenie Stena Recycling, wynika, że polscy konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważone podejście do produkcji, a 72% uważa możliwość ponownego przetworzenia produktów za istotną. W tym kontekście, budowanie lokalnych partnerstw między sektorami i branżami jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału zamknięcia obiegu materiałów i surowców.

Stena Recycling od 2017 roku organizuje konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA), nagradzając firmy, które aktywnie wdrażają lub promują rozwiązania gospodarki cyrkularnej. Przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu rozpoczęło się 8 stycznia, a potrwa do 18 lutego br.

Swoje projekty dot. GOZ można zgłaszać przez formularz dostępny na stronie.

Źródło: inf. pras.