8 proc. mieszkańców UE nie jest w stanie ogrzać swoich domów

8 listopada 2021

Przeprowadzone przez Eurostat badanie wykazało, że w 2020 r. aż 8% ludności UE nie było w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu. W Polsce ten problem dotyka 3,2% ankietowanych. 

Sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich UE, przy czym największy odsetek osób twierdzących, że nie są w stanie odpowiednio ogrzać swojego domu odnotowano w Bułgarii (27%), a następnie na Litwie (23%), na Cyprze (21%) oraz w Portugalii i Grecji (oba po 17%).

Najniższy odsetek wskazań dotyczy Austrii (1,5 proc.), Finlandii (1,8 proc.) i Czech (2,2 proc.). W Polsce na problem z odpowiednim ogrzaniem swojego domu wskazało 3,2% ankietowanych.

Źródło: Eurostat