8. edycja Dnia Etyki w L’Oréal

28 października 2016

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Prawie 80 pytań na temat roli etyki w swoim miejscu pracy zadali pracownicy L’Oréal Polska, fabryki Kosmepol i centrum dystrybucyjnego w trakcie trwania 8. edycji Dnia Etyki w Grupie L’Oréal. Inicjatywa ta ma miejsce co roku w październiku i odbywa się na całym świecie.

Podczas Dnia Etyki, który zorganizowano 13 października, pracownicy mieli okazję wzięcia udziału
w webchatcie z Wiolettą Rosołowską, Prezes L’Oréal Polska. Łącznie zadano 78 pytań poruszających takie obszary jak sprawiedliwe wynagrodzenie i benefity, nadgodziny, rozwój i szkolenia oraz warunki
i narzędzia pracy. Dodatkowo, wraz z pracownikami Grupy L’Oréal z 68 krajów na całym świecie, pracownicy L’Oréal Polska mieli szansę zadania pytań dotyczących etyki Jean-Paulowi Agonowi, Prezesowi Grupy oraz zastanowienia się wspólnie z nim nad sposobami polepszenia współpracy
w firmie. W Dniu Etyki Jean-Paul Agon otrzymał niemal 1300 pytań od pracowników z całego świata oraz ponad 1000 pomysłów związanych z poprawą współpracy między pracownikami Grupy.

Organizowany od ośmiu lat w L’Oréal Polska Dzień Etyki stanowi dla nas doskonałą szansę
na zastanowienie się nad obecną rolą etyki w biznesie oraz podzielenie się naszymi spostrzeżeniami w tym temacie. Współpraca to ważny element założeń naszej transformacji kulturowej Simplicity,
ale przede wszystkim niezwykle istotna część Kodeksu Etycznego. Polega na wspólnej pracy opartej
na szacunku i otwartości, wspieraniu działań zespołowych i braniu odpowiedzialności zarówno
za sukcesy jak i porażki. Oznacza uznawanie pomysłów innych osób i dostrzeganie ich wkładu
w pracę. Zapewnienie naszym pracownikom swobody w zadawaniu pytań oraz zgłaszania wątpliwości stanowi dla mnie bardzo ważną wartość, dlatego cieszę się, że z roku na rok coraz więcej osób jest zaangażowanych w tę inicjatywę –
mówi Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska.

Głęboko zakorzeniona kultura etyczna jest jednym z głównych filarów działań L’Oréal. Zasady etyczne, jakimi kieruje się firma to: uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość. Zobowiązania firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego zawarte są w Kodeksie Etyki, który ma zastosowanie
do wszystkich, gdziekolwiek pracują i jakąkolwiek pełnią funkcję – bez względu na to, czy są nowymi pracownikami czy Członkami Zarządu, aż do ścisłego kierownictwa firmy. Kodeks Etyki jest dokumentem referencyjnym mającym za zadanie inspirować wszystkich pracowników
do dokonywania właściwych wyborów i kierować ich codziennymi działaniami. Oprócz Kodeksu Etyki, pracownicy mają do dyspozycji dedykowaną stronę intranetu oraz szkolenia. W każdym kraju zostali powołani także Korespondenci ds. Etyki, którzy pomagają pracownikom wprowadzać kodeks w życie i do których mogą oni zgłaszać swoje wątpliwości dotyczące etycznego zachowania bądź zapisów zawartych w kodeksie. W L’Oréal Polska funkcję tą pełni Beata Iwanienko.

Długotrwałe zaangażowanie L’Oréal w prowadzenie biznesu zgodnie z dobrymi praktykami
i stosowanie standardów etycznych w środowisku biznesowym zostało docenione i firma
w marcu 2016 roku otrzymała już po raz siódmy tytuł World’s Most Ethical Company. Podczas przyznawania tytułu eksperci co roku biorą pod uwagę takie kryteria jak m.in. ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego czy rozwiązania na rzecz innowacyjności.