Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu

31 maja 2023

Dotyczy firmy: Orlen,

ORLEN Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Równolegle kolejne uczelnie przyłączają się do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w tym obszarze. Wszystkie te inicjatywy pozwolą w perspektywie kilku lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o wykształcenie kadr technicznych w tym obszarze.

Głównym celem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) a Siecią Badawczą Łukasiewicz jest podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej (ECKKEJ). Współpraca obejmuje zarówno uruchomienie samego Centrum, jak i jego dalszy rozwój przy wsparciu instytutów badawczo-rozwojowych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa ORLEN. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z ORLEN Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy. Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz w przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną. Ośrodek (ECKKEJ) ma zostać uruchomiony w 2027 r.

– Polska musi stworzyć cały system energetyki jądrowej, a elektrownia czy elektrociepłownia to tylko jeden z jego elementów. Aby system działał poprawnie, potrzebne są kadry i wspierające je środowisko naukowe i edukacyjne. Polska będzie musiała zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem zapewnienia infrastruktury towarzyszącej i finansowania, ale przede wszystkim wiedzy, niezbędnej do obsługi i funkcjonowania dużego i mniejszego atomu. To główne zadanie Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej. Jest to logiczna kontynuacja działań podejmowanych wspólnie z polskimi uczelniami technicznymi, zmierzających do budowy obszaru kształcenia w szeroko pojętej technologii energetyki jądrowej – powiedział Dawid Jackiewicz, wiceprezes OSGE.

Budowa Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej to kolejny etap tworzenia korpusu specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki. Pod koniec stycznia br. ORLEN i Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały porozumienie o współpracy z sześcioma uczelniami technicznymi przy edukacji kadr jądrowych. Do współpracy dołączają kolejne instytucje – Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, które wspólnie będą pracować na rzecz doskonalenia przyszłych kadr sektora energetycznego.

– Jesteśmy gotowi, jako Sieć Badawcza Łukasiewicz, mocno zaangażować się w program rozwoju małych reaktorów jądrowych w Polsce. Stawiamy do dyspozycji 4500 naszych naukowców i inżynierów oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą. Będziemy służyć polskim firmom wsparciem w projektowaniu nowych rozwiązań, ich testowaniu i wdrażaniu. Będziemy tworzyć warunki dla jak największego udziału polskiego komponentu w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i krajach regionu. Równocześnie mamy świadomość, że obok postawienia samych modułowych reaktorów oraz ich integracji z systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym, absolutnie kluczowym zadaniem jest wyszkolenie kadr. Stąd nasza współpraca zarówno z ORLEN Synthos Green Energy, jak i najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi – powiedział Remigiusz Kopoczek, wiceprezes ds. badawczych Centrum Łukasiewicz.

Do obsługi jednego SMR-a będzie potrzebnych ponad 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce.

Źródło: inf. pras.