72 tysiące pracowników azjatyckich fabryk objętych szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa

8 lutego 2018

Dotyczy firmy: LPP,

Zawarte w 2013 roku porozumienie ACCORD, zrzeszające firmy branży odzieżowej z całego świata, przyczyniło się do poprawy warunków pracy oraz przeszkolenia pracowników fabryk z zakresu bezpieczeństwa i praw pracowniczych. Działaniami tymi objęto również zakłady produkujące na zlecenie LPP, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jedynego polskiego producenta odzieży będącego członkiem stowarzyszenia ACCORD. Spółka podjęła właśnie decyzję o podpisaniu kolejnego porozumienia, tzw. „Transition ACCORD”. Jego głównym celem będzie przygotowanie bengalskiego rządu do przeprowadzania samodzielnych kontroli i audytów w fabrykach oraz zapewnienie dalszej realizacji działań na rzecz trwałej poprawy warunków pracy.

– Od czasu przystąpienia do pierwszego porozumienia w 2013 roku, obserwujemy widoczne efekty w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w fabrykach naszych podwykonawców. Realny wpływ na poprawę warunków pracy wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, potwierdza słuszność podejmowanych przez nas działań. Podpisanie nowego porozumienia na kolejne trzy lata, traktujemy jako naturalny krok w celu dalszej poprawy jakości i kontroli naszego łańcucha dostaw – mówi Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP.

Efektem pięciu lat działań, realizowanych przez LPP we współpracy z członkami porozumienia, są m.in. szkolenia przeprowadzane w 64 z 142 zakładów produkujących na zlecenie gdańskiej spółki. Łącznie weźmie w nich udział 72 tysiące pracowników, z których 21 tysięcy już zakończyło pełny program szkoleniowy. Na mocy nowego porozumienia, do którego w styczniu br. przystąpiło LPP, programem „Safety Committee Training” zostaną objęte kolejne fabryki.

Do końca 2017 roku, w wyniku przeprowadzonych audytów, we wszystkich zakładach produkcyjnych współpracujących z LPP, wyeliminowanych zostało 86 proc. naruszeń oraz błędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odsetek ten jest wyższy od średniej dla wszystkich fabryk kontrolowanych przez audytorów ACCORDU.

Dzięki współpracy oraz wsparciu finansowemu sygnatariuszy pierwszego porozumienia, kontrolą objętych zostało łącznie ponad 1600 azjatyckich zakładów produkcyjnych i szwalni. Pięć lat obowiązywania ACCORD przyczyniło się również do wdrożenia programów naprawczych w ponad 90 proc. fabryk. Dla stron porozumienia szczególnie istotna jest także edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ramach programu „Safety Committee Training”, do końca 2017 roku przeprowadzono 882 szkolenia, w których wzięło udział blisko 1,2 mln zatrudnionych.

– Współpraca w ramach nowego porozumienia będzie miała na celu przede wszystkim przygotowanie bengalskiego rządu do przejęcia przez lokalne instytucje doświadczeń i kompetencji ACCORD. To umożliwi przeprowadzanie samodzielnych inspekcji, a docelowo, sprawowanie pełnej kontroli nad dalszą poprawą warunków pracy w fabrykach. Nowe porozumienie to dla nas również gwarancja, że podjęte dotychczas wysiłki przyniosą trwałe efekty, a standardy, których oczekujemy od naszych dostawców, zostaną zachowane – dodaje Anna Miazga.

Istotnym postanowieniem, wprowadzonym w ramach nowego ACCORD, jest również zapewnienie odpowiednich procedur związanych z wypłatą odszkodowań pracownikom na wypadek relokacji lub zamknięcia fabryk w przypadku negatywnego wyniku audytu. Nowe porozumienie zostało podpisane dotychczas przez 66 firm z branży odzieżowej.

źródło: materiały prasowe firmy, zdjęcie: LPP