72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego

22 lutego 2018

Dotyczy firmy: KPMG,

Zgodnie z wynikami raportu KPMG, niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Zmiany klimatyczne mają największy wpływ na firmy działające w leśnictwie i przemyśle papierniczym (44%), a najmniejszy na firmy w branży ochrony zdrowia (14%). KPMG Poland jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Coraz bardziej pożądane symulacje ryzyka

 Z raportu KPMG wynika, że spośród największych światowych firm tylko nieliczne dostarczają inwestorom wymierne informacje na temat ryzyka podyktowanego zmianami klimatycznymi. Krajami, w których większość analizowanych przedsiębiorstw wspomina w swoich sprawozdaniach finansowych o ryzyku wynikającym ze zmian klimatycznych są: Tajwan (88%), Francja (76%), Republika Południowej Afryki (61%), USA (53%) i Kanada (52%). W większości przypadków, ujawnione ryzyko związane z klimatem wynika z regulacji prawnych, ale również silnej presji ze strony rządu, giełdy lub regulatora finansowego. Dokonując klasyfikacji ze względu na branżę, w której odsetek zawieranych informacji o ryzyku związanym ze zmianami klimatu jest najwyższy, można wyróżnić leśnictwo i przemysł papierniczy (44%), przemysł chemiczny (43%), górniczy (40%) i petrochemiczny (39%). W najmniejszym stopniu takie ryzyko dostrzegają przedsiębiorstwa działające w handlu detalicznym (23%), transporcie i rekreacji (20%) i w sektorze ochrony zdrowia (14%).

Oczekiwania inwestorów odnoszące się do tego typu ujawnień w przedstawianych im sprawozdaniach finansowych są coraz wyższe. Niektóre kraje rozważają wprowadzenie regulacji prawnych, a część organów nadzoru finansowego ostrzega, że brak identyfikacji i zarządzania ryzykiem zmian klimatycznych stanowi naruszenie obowiązków Rad Nadzorczych – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.

 Społeczna odpowiedzialność biznesu ważna dla interesariuszy

W badaniu KPMG przeanalizowano również tendencje w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs), raportowanie dotyczące tematyki praw człowieka i raportowanie na temat celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Pod koniec 2015 r., ponad jedna trzecia (39%) z 4900 raportów przeanalizowanych w badaniu KPMG, łączy działania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z celami zrównoważonego rozwoju. Ta proporcja wzrasta do 43%, gdy branych jest jedynie 250 największych firm świata (G250). W 73% sprawozdań analizowanych przedsiębiorstw, w 49 krajach prawa człowieka wskazywane są jako istotna kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, którą firma zobowiązuje się rozwiązać. Odsetek wzrasta do 90% przypadków w grupie firm G250. Przedsiębiorstwa z Indii, Wielkiej Brytanii i Japonii w największym stopniu dostrzegają problemy dotyczące łamania praw człowieka. W 67% z 250 największych firm na świecie ujawniane są zapisy, dotyczące dążeń do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez spółkę

Nie tylko pracownicy i organizacje pozarządowe interesują się społeczną odpowiedzialnością i kwestiami zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy mają również coraz większą świadomość, że tematy wcześniej uznawane za „niefinansowe” mogą mieć istotny wpływ na zdolność do budowania i utrzymania wartości firmy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Firmy muszą zatem rozumieć najnowsze trendy w raportowaniu i zapewnić, że ich własne, spełniają oczekiwania szerokiego grona interesariuszy – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.

Pobierz raport >>

źródło: materiały prasowe firmy