56 oddziałów Banku BNP Paribas z certyfikatem “Obiekt bez barier”

14 maja 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Takiego wyniku nie ma żaden bank w Polsce. Aż 56 placówek Banku BNP Paribas zdobyło certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający ich dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. To efekt konsekwentnej realizacji działań, które umożliwiają osobom z grup wrażliwych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem komfortowe korzystanie z produktów i usług.

Fundacja Integracja przyznaje certyfikat „Obiekt bez barier” obiektom, które wdrożyły udogodnienia m.in. dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz które są dostosowane do potrzeb osób starszych i z małymi dziećmi. Oznacza to, że w takim obiekcie osoby poruszające się na wózkach mają możliwość skorzystania ze wszystkich funkcji tego miejsca. Szerokość drzwi i przegród jest dostosowana do potrzeb osób, które mają problemy z poruszaniem się, a osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku zapewniona jest dostępność dokumentów w różnych formatach. Każdy rodzaj stanowiska obsługi w certyfikowanym oddziale ma przynajmniej jedną wersję w pełni dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Odpowiednio przystosowane są także bankomaty.

– Zwiększanie dostępności produktów i usług to jedno z 12 zobowiązań, jakie podjęliśmy w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Działania te wpisują się także w realizację 10. celu „Mniej nierówności”. To jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które wyznaczają kierunki naszej społecznej odpowiedzialności – mówi Anna Muszkowska, Starszy Ekspert ds. Rozwoju Sieci Sprzedaży w Banku BNP Paribas. – Zależy nam na zapewnieniu dostępu do bankowości wszystkim Klientom na jednakowym poziomie.  Cieszymy się, że kolejne dostosowywane przez nas oddziały pomyślnie przechodzą audyt i uzyskują certyfikat Fundacji Integracja. W bieżącym roku uznano za „Obiektbez barier” pięć naszych placówek. Dążymy do tego, aby było ich coraz więcej – zapowiada.

Eksperci Integracji potwierdzają, że plany Banku są realne.

– Współpraca z Bankiem BNP Paribas od początku układa się wzorowo. Implementacja zapisów standardu Obiekt bez barier i szybkość ich wprowadzania do modernizowanych oddziałów zaskoczyła cały zespół Integracji – stwierdza Kamil Kowalski, Dyrektor Integracji LAB.

– Cieszymy się, że wspólnie wyznaczamy standardy dostępności. Cenimy sobie także spotkania i warsztaty z działami technicznymi odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian. Były one okazją, by pokazać, że czasem niewielkie zmiany parametrów wysokości i szerokości, mogą znacząco poprawić możliwość poruszania się w placówce – dodaje Adam Wach, architekt i audytor Integracji.

Niezależnie od audytu i certyfikacji kolejnych oddziałów, Bank BNP Paribas oferuje we wszystkich swoich placówkach szereg udogodnień dla wszystkich osób z niepełnosprawnością.

Wśród certyfikowanych oddziałów na szczególną uwagę zasługują m.in. placówki w Warszawie w budynku SEZAM, w Krakowie ul. Lubicz 23, w Szczecinie ul. Milczańska 47 i w Żarach ul. Pocztowa 13 w których przeprowadzono spektakularne modernizacje.

W każdym oddziale dostępna jest pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Usługę tę można zamówić już na etapie umawiania spotkania z doradcą poprzez aplikację Booksy albo na stronie internetowej banku. Klienci mogą również skorzystać z pomocy tłumacza PJM łącząc się na Infolinii z tłumaczem online. Mogą również zamówić nagrania wizualne treści dokumentów w Polskim Języku Migowym. Każdy oddział wyposażony jest w lupę powiększającą oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. Bank zapewnia możliwość zapoznania się z wzorami umów podstawowych dokumentów w formie nagrania audio, wydruku powiększonego oraz wydruku dokumentów przełożonych na alfabet Braille’a.

Najbliższy np. miejscu zamieszkania lub pobytu oddział Banku BNP Paribas z certyfikatem „Obiekt bez barier” można znaleźć tutaj >>

Źródło: mat. pras.