5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Nowa kampania informacyjna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 4 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
14 stycznia 2020

2020 rok jest jubileuszowym dla Celów Zrównoważonego Rozwoju w związku z 5-leciem ich ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dokument ze zdefiniowanymi 17 celami stanowi mapę wyzwań dla świata, w tym także dla Polski, która jest sygnatariuszem Agendy 2030. Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło kampanię informacyjną poświęconą wydarzeniu, a jej kluczowym momentem będą 8. Targi CSR, 29 października 2020 r. (nowy termin) w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wystartowało z kampanią informacyjną poświęconą upływającej w 2020 roku 5. rocznicy ogłoszenia Agendy 2030 i przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju przez ONZ. Inicjatywa związana jest również z przypadającymi w tym roku 8. Targami CSR, czyli największym w Polsce wydarzeniem na temat CSR i zrównoważonego rozwoju. Przebieg kampanii można śledzić na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latSDGs/

Chcemy przyjrzeć się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupimy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? Jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym?mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Szczególne miejsce w kampanii będa miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktyce. Serdecznie zapraszam więc do śledzenia kampanii i przybycia 29 października do Centrum EXPO XXI w Warszawie  – dodaje.

Przebieg kampanii #5latSDGs

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR, jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, będą kluczowym momentem inicjatywy. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latSDGs/

Targi CSR

Główną część wydarzenia stanowi przestrzeń wystawowa, w której firmy, organizacje, uczelnie, miasta, instytucje prezentują swoją działalność z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji wzięło udział blisko 80 wystawców z całej Polski. Szeroka różnorodność działań i możliwości współpracy przyciągnęła około 2500 zwiedzających.

Zobacz wideo podsumowujące 7. Targi CSR

Targom CSR,  jak w każdej edycji, towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 roku część konferencyjna zostanie poświęcona przede wszystkim środowisku naturalnemu.

Targi CSR to największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Organizowane jest od 2005 roku, co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Rejestracja wystawców: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zgloszenie/

Rejestracja paneli i debat: https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/zorganizuj-panel/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patron honorowy: Prezydent m.st. Warszawy

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play

Patroni medialni: Polityka, IMM, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR,  Teraz Środowisko, ngo.pl, PRoto.pl