4,2 mld zł na walkę ze skutkami pandemii koronawirusem

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego,

BGK sprzedał kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Była to pierwsza sprzedaż w formie przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski. Do tej pory BGK pozyskał na rzecz Funduszu kwotę 42,6 mld zł.

W środowym przetargu BGK zaoferował po raz drugi dziesięcioletnie obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obligacje były oferowane identycznym trybem, jak obligacje skarbowe. Przetarg zorganizował Narodowy Bank Polski i udział w nim mogli wziąć wszyscy Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych.

– Na dzisiejszym przetargu sprzedaliśmy obligacje o wartości nominalnej 4,2 mld zł. Tym samym łączna kwota pozyskana do tej pory przez BGK na potrzeby Funduszu wynosi 42,6 mld zł. To istotny wkład finansowy w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. W lipcu planujemy zorganizować kolejne przetargi – ich harmonogram zapewne opublikujemy pod koniec czerwca – mówi Robert Zima, dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK.

Przetargi organizowane przez NBP będą standardowym trybem plasowania obligacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nadal będzie jednak możliwość zorganizowania sprzedaży w dotychczas wykorzystywanym trybie pozaprzetargowym.

Źródło: mat. pras.