40 lat Wytycznych OECD, 20 lat Polski w OECD

13 października 2016

6.10 w Ministerstwie Rozwoju, z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, odbyła się konferencja „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”.

Tematyka konferencji dotyczyła odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń zawartych w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, których 40-lecie obchodzimy w 2016 roku.

40 lat temu sformułowane zostały przełomowe wytyczne dla biznesu na świecie – Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Już w latach 70. XX wieku zwrócono uwagę na znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju i przyszłości kolejnych pokoleń. Wydaje się, że temat zaangażowania przedsiębiorstw w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych jest obecnie jeszcze bardziej aktualny i potrzebny. Tym bardziej doceniamy działania Ministerstwa Rozwoju na rzecz przypomnienia zaleceń i ich wagi dla biznesu w Polsce, a także włączanie tych zaleceń w długoterminową strategię rozwoju naszego kraju. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych są częścią Deklaracji w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych przyjętej w 1976 r. przez państwa członkowskie OECD. Formułują one zalecenia dotyczące prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i zachęcają przedsiębiorstwa wielonarodowe do uczestnictwa w rozwoju gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz do minimalizowania negatywnego wpływu, jaki może się pojawiać w związku z ich działalnością.

– W dniu konferencji dodatkowo opublikowane zostało tłumaczenie „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym”. To właśnie dialog między firmą a jej otoczeniem leży u podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego jako Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspieramy rozwiązania i inicjatywy upowszechniające standardy CSR w Polsce. – kontynuuje Marzena Strzelczak. 

Analizę opracowała ekspertka CSR, Katarzyna Mróz we współpracy z przedstawicielkami FOB: Marzeną Strzelczak, Magdaleną Andrejczuk i Martą Górską.

źródło: FOB, Ministerstwo Rozwoju (informacja przetworzona)