30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030

9 lutego 2024

Celem Kampanii 17 Celów jest opracowywanie praktycznych wytycznych dotyczących wdrażania GOZ na każdym etapie łańcucha wartości firmy. Podczas Konferencji GOZ 2030 wieńczącej pierwszy etap, została zaprezentowana MAPA KIERUNKÓW DZIAŁANIA w obszarze GOZ dla biznesu. Od teraz jest dostępna także online.

GOZ jako pojęcie obecne jest na polskim rynku od dawna, ale ciągle pozostaje w sferze ogólnych dyskusji. Brakuje praktycznych wskazówek, jak strategicznie zacząć proces transformacji z perspektywy różnych branż, firm i funkcji w firmie. Stąd pomysł na Platformę GOZ 2030. Jest to odpowiedź biznesu i kluczowych interesariuszy na Unijny Plan GOZ z roku 2020 i towarzyszących mu uzupełniających regulacji z lat 2021–2023, dotyczących poszczególnych branż i konkretnych obszarów.

 – O tym projekcie myśleliśmy już od dawna. Dzisiaj gospodarka obiegu zamkniętego to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki. Dyskutowane jest na wielu konferencjach, warsztatach, spotkaniach. Jest to temat, który jest na tapecie wielu instytucji, dlatego mnogość raportów, wytycznych, które docierają do biznesu, jest duża, ale można się w tym pogubić i bardzo często pojawia się pytanie: „Co tak naprawdę powinien zrobić biznes? Od czego zacząć?”. I my już mamy na to odpowiedź, dajemy konkretne rozwiązania w postaci 30 Strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 – mówi Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting i Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów.

GOZ w praktyce, czyli Mapa Kierunków Działania

30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 to praktyczne narzędzie, przedstawiające konkretne rozwiązania dla firm – 30 strategii dla biznesu w podziale na poszczególne etapy łańcucha wartości od projektowania, poprzez zakupy, produkcję, dystrybucję, logistykę i transport po koniec cyklu. Uwzględniono również obszar zarządzania. W trakcie prac nad mapą zostało przeanalizowanych ponad 70 dobrych praktyk, blisko 50 raportów, odbyło się kilkanaście spotkań i cykl warsztatów.

Opracowaniu strategii działań dla biznesu przyświecało kilka celów strategicznych, które stanowiły punkt wyjścia w trakcie prac:

  • Przemodelowanie procesów biznesowych i strategiczna zmiana biznesu w podejściu do GOZ,
  • Zmiana w projektowaniu produktów i usług,
  • Obieg zamknięty w całym łańcuchu wartości,
  • Nakierowanie działań na zmniejszenie wykorzystania zasobów,
  • Powiązanie procesu produkcji z utrzymaniem surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w obiegu.

Raport 30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla Biznesu do roku 2030 dostępny jest TUTAJ.

Ważnym warunkiem dla realizacji założonych strategii jest edukacja różnych grup interesariuszy, która umożliwia z kolei tworzenie strategicznych partnerstw, będących drugim kluczowym warunkiem dla efektywnego wdrażania strategii.

To dopiero początek

W 2024 roku platforma GOZ 2030 będzie kontynuowała swoje działania. Organizowane będą liczne spotkania i warsztaty, mające na celu pokazanie, jak wdrażać wypracowane rozwiązania. Już 28 lutego odbędzie się II edycja konferencji pod hasłem: Konsument GOZ 2030. Wiedza. Nawyki zakupowe. Komunikacja. Organizatorzy odpowiedzą na pytania: Jaki będzie konsument/konsumentka GOZ 2030? Jak zmieni się ich wiedza? Jakie nowe zachowania konsumentów staną się standardem, a które znikną? Jak wpłyną na rynek GOZ?

Długoterminowy cel to stworzenie mapy działań dla różnych grup interesariuszy skupionych wokół biznesu, tak aby wykorzystać ten potencjał GOZ do budowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Inicjatorem GOZ 2030 jest CSR Consulting w ramach Kampanii 17 Celów. Działania realizowane są w szerokim partnerstwie różnych grup Interesariuszy, do których należy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaangażowane w przedsięwzięcie jako organizacja o statusie eksperta tematycznego.

Źródło: inf. pras.