Edelman Trust Barometer wskazuje na globalny kryzys zaufania

9 lutego 2017

Najnowszy Edelman Trust Barometer (Barometr Zaufania Edelmana) wskazuje na duży kryzys zaufania na świecie. Poziom zaufania populacji do 4 kluczowych typów instytucji jak rząd, biznes, organizacje pozarządowe i media spadł do poziomu najniższego od początku badania tych segmentów, czyli od roku 2012.

Wraz ze spadkiem zaufania, większość respondentów nie ma przekonania, że system pracuje dla nich. W tym klimacie, problemy społeczne i ekonomiczne, w tym globalizacja, tempo innowacji i rozpad wartości społecznych, przekształcają się w obawy, które pobudzają wzrost działań populistycznych mających teraz miejsce w krajach zachodniej demokracji.

53% respondentów „Edelman Trust Barometer” wyraziło przekonanie, że system, w jakim funkcjonują, już im nie służy. Obawiają się oni przede wszystkim utraty pracy, zaś przyczyn tego zagrożenia upatrują m.in. we wzroście konkurencyjności z zagranicy (obawia się jej 60% badanych), napływie siły roboczej z imigracji (58%) czy postępującej globalizacji (50% badanych twierdzi, że rozwija się ona w złym kierunku). To z kolei pobudza nasilenie nastrojów populistycznych oraz dążenia do jakichkolwiek zmian systemowych.

Aby odbudować zaufanie i przywrócić wiarę w system, instytucje muszą wyjść poza swoje tradycyjne role i pracować nad nowym, bardziej zintegrowanym modelem działania, który stawia ludzi i ich obawy w centrum zainteresowania – podsumowują autorzy barometru.

 

2017 Edelman Trust Barometer – Global Results from Edelman