Edukacyjna rola biznesu w ochronie środowiska

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 7 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
27 października 2016

Ekologia i ochrona środowiska jest bardzo ważną kwestią dla biznesu. Obecnie zaobserwować można wyraźne zainteresowanie działaniami proekologicznymi. Zauważalne jest to w zgłoszeniach do najnowszego projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – „Edukacyjnej działalności biznesu. Listy najbardziej znaczących inicjatyw”. Inicjatywy zostaną zaprezentowane w krótkiej serii artykułów wraz z obszarami, które podejmują.

Ekologia to nie tylko zagadnienie ważne dla organizacji dbających o ekosystem i środowisko. Obecnie to podstawowy obszar, który powinien uwzględniać biznes. Wiedzą to największe firmy, które prześcigają się w rankingach dotyczących działań proekologicznych (np. Best Global Green Brands, czy Carbon Clean 200.).

Również w Polsce firmy są otwarte na rozwiązania ekologiczne. Przykładem takich inicjatyw są działania podejmowane przez Grupę ENERIS, skierowane do najmłodszych odbiorców. Przedszkolaki, uczniowie młodszych klas czy szkół podstawowych poprzez przedstawienie teatralne „Najlepszy prezent” obserwują na czym polega ochrona środowiska. W ramach zabawy dowiadują się, co mogą zrobić, aby zadbać o planetę. ENERIS udostępnia bezpłatnie scenariusz, scenografię oraz muzykę lokalnym samorządom zainteresowanym wystawieniem sztuki.

Istnieją również programy dotyczące współpracy z ekspertami społecznymi. Dużą wagę poświęca się zagadnieniom zagrożonych gatunków fauny i flory. Projekt badawczo-naukowy „Kierunek Bałtyk” to inicjatywa Grupy Lotos, w ramach którego zebrano ogromną bazę wiedzy na temat zagrożonych gatunków zamieszkujących obszar Bałtyku. Dzięki tym informacjom możliwe jest podejmowanie konkretnych działań zapobiegawczych niszczeniu naturalnego środowiska. Inicjatywa wspiera także rozwój nauki i badań w Polsce edukując doktorantów oraz udostępniając im sprzęt umożliwiający wykonywanie badań.

Ciekawym przykładem na zastosowanie w praktyce koncepcji 3 R (Reduce-Reuse-Recykle) jest projekt „Z głową” Studio 102 Sp. z o. o. Zakłada on przeniesienie się w wirtualny świat. Użytkownik znajduje się w mieszkaniu wyposażonym w produkty codziennego użytku. Może on podróżować po 9 pomieszczeniach i wybierać poszczególne przedmioty. Dzięki temu uzyskuje informacje do jakiego rodzaju produktu zakwalifikować przedmiot oraz jak można go zutylizować. Projekt uświadamia konsumentów, iż wybierając produkt warto brać pod uwagę jego opakowanie. Przed dokonaniem zakupu należy zastanowić się czy jego utylizacja będzie przebiegała w łatwy sposób. Tego typu inicjatywy stwarzają możliwość refleksji nad wyborem codziennych zakupów.

Edukacja społeczeństwa każdego dnia realizowana jest także przy pomocy kampanii „Po stronie natury” Żywca Zdrój. Ma ona zachęcić Polaków do podejmowania własnych inicjatyw lokalnych. W ramach kampanii co roku organizowane są akcje sadzenia drzew oraz konkurs grantowy. Przyznane środki umożliwiły odnowienie szlaków turystycznych, zorganizowanie wielu happeningów. Podczas nich wykwalifikowani promotorzy edukowali społeczeństwo i zachęcali do włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska.
Powyższe przykłady świadczą o tym, iż dla firm ekologia nie jest już działaniem pobocznym, a staje się kluczowym. Widzą w niej możliwość konkurowania z innymi przedsiębiorstwami oraz szansę na zwiększenie zysku.

Wszystkie wymienione w artykule inicjatywy pochodzą z 51, które zostały najwyżej ocenione przez kapitułę. Do 13 listopada trwa głosowanie, na te najbardziej znaczące z nich (zagłosuj: http://glosowanie.odpowiedzialnybiznes.pl/). Ogłoszenie finalistów Listy edukacyjne działania biznesu poznamy 17 listopada br., godzina 11:00 podczas 6. Targów CSR na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.