27. edycja „Tak! Pomagam”. Wolontariusze Providenta przepracują ponad 3 tys. godzin, realizując projekty społeczne

8 listopada 2019

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Tegoroczna edycja „Tak! Pomagam” stoi pod znakiem ekologii. Rada Programowa wybrała 35 najlepszych projektów wolontariackich, z których aż 12 ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Wybrane przez Radę inicjatywy otrzymają wsparcie finansowe od firmy Provident.

To już 27. edycja programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”, w ramach którego pracownicy i doradcy Providenta, przy wsparciu pracodawcy, wprowadzają w życie własne projekty na rzecz społeczności lokalnych. Nowa odsłona cieszy się dużym zainteresowaniem wolontariuszy, którzy zgłosili aż 49 inicjatyw. Rada Programowa wybrała 35 najciekawszych przedsięwzięć, których autorzy otrzymają od firmy granty na ich realizację.

W ramach tegorocznej odsłony programu pracownicy i doradcy Providenta przepracują łącznie 3 466 godzin i pomogą ponad 500 tys. beneficjentom. Wolontariusze często wywodzą się ze społeczności, którym pomagają, dlatego znają lokalne potrzeby, a swoje przedsięwzięcia przygotowują z dużym zaangażowaniem. Projekty wybrane do realizacji obejmują działania wspierające podopiecznych domów dziecka, przedszkoli, szkoł i klubów seniora, a także schroniska dla zwierząt czy organizacje wspierające ochronę środowiska naturalnego. Wśród inicjatyw, które zostaną zrealizowane w tej edycji, znalazł się remont i wyposażenie bawialni w Domu Dziecka Panda w Kozienicach, wsparcie dziecięcej drużyny piłki nożnej Akademia Piłkarska Gool oraz kontynuacja projektu „Bezpieczny Senior” dla Klubu Seniora we wsi Ruda.

Ekologia na pierwszym miejscu

Wielu pracowników i doradców biorących udział w 27. edycji „Tak! Pomagam” zgłosiło projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, pomoc bezdomnym zwierzętom oraz edukację ekologiczną. Dzięki grantom przyznawanym w ramach programu wolontariusze wysprzątają, będący rezerwatem przyrody, las Jodły Oleśnickie, a także uporządkują boksy podopiecznych Fundacji Niechciane i Zapomniane SOS dla zwierząt oraz pomogą w organizacji biegu charytatywnego, z którego dochód zostanie przekazany na schronisko. Pracownicy i doradcy Providenta zaangażują się także w organizację edukacyjnej wycieczki do EkoDoliny dla dzieci pozostających pod opieką Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Vitava i wspólnie z nimi wykonają mural w placówce organizacji.

Projekty społeczne realizowane w ramach programu „Tak! Pomagam” mają na celu wspieranie lokalnych społeczności i pomoc najbardziej potrzebującym. W tej edycji obserwujemy wzrost zainteresowania projektami ekologicznymi, ale wolontariusze Providenta angażują się także w działania na rzecz najmłodszych, wspierając szkoły i domy dziecka – mówi Agnieszka Krajnik, koordynator programu „Tak! Pomagam”. – Provident Polska chętnie pomaga swoim pracownikom i doradcom w działaniach społecznych, nie tylko poprzez granty na realizację wybranych projektów. Od 2017 wolontariusze Providenta mają płatny dzień wolny przeznaczony na wolontariat – dodaje Agnieszka Krajnik.

Rada Programowa 27. edycji programu „Tak! Pomagam” obradowała w składzie: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Prezeska Centrum Wolontariatu, Agnieszka Krajnik, koordynator programu „Tak! Pomagam”, Magda Maślana, Ekspert ds. PR oraz wolontariuszki z Providenta: Marta Weremczuk- Kacprzak i Iwona Droździewicz-Szycik.

Źródło: inf. pras.