26 marca poznamy Listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015

24 marca 2015

Zgodnie z tradycją polskiego Instytutu Great Place to Work® ogłoszenie listy laureatów będzie miało miejsce w czasie uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na wszystkich, którzy śledzą co roku wyniki konkursu, a będzie to już siódma jego edycja, czeka wiele emocji. Na Liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015 pojawią się nowe znakomite firmy oraz liczne przetasowania w ramach poszczególnych kategorii, a nawet pomiędzy nimi.

Prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2015 zostanie nadany przedsiębiorstwom działającym w Polsce, które potrafią z sukcesem budować i rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Bez względu na wielkość zatrudnienia i branżę, w której działają, stanowią elitę wśród polskich pracodawców i mają swój znaczący udział w kształtowaniu polskiego rynku pracy. Zgodnie z modelem Great Place to Work®, pod każdą szerokością geograficzną filarem sukcesu laureatów konkursu na najlepsze miejsca pracy niezmiennie pozostaje wzajemne zaufanie w firmie.

Od początku istnienia badań i konkursu Great Place to Work® w Polsce partnerami strategicznymi gali są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Konfederacja Lewiatan. W tym roku gala konkursu została ponadto objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundację Humanites oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie Great Place To Work® ma ponad dwudziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie.