25 września – #ACT4SDGs

13 września 2017

Z okazji drugiej rocznicy ogłoszenia Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), 25 września UN SDG Action Campaign, World We Want, Global Call to Action Against Poverty (GCAP) i Action for Sustainable Development zapraszają do włączenia się w działania globalnej kampanii uświadamiającej na temat SDGs.

Każdego roku organizacje chcą celebrować dzień, w którym zostały przyjęte SDGs, aby podnosić świadomość społeczeństwa, rozbudzić w nim poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie celów i wzbudzić wśród obywateli chęć do zaangażowania się w aktywne ich realizowanie.

W tym roku Dzień Działania na rzecz SDGs przypada w dniu zakończenia 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (UNGA 72), co daje możliwość do reakcji na stanowiska i wypowiedzi krajowych reprezentantów w kontekście Agendy 2030 i zweryfikowanie ich z lokalnymi działaniami.

– Chcemy uczcić to co już zostało zrobione w związku z wdrażaniem SDGs i poprzez serię, równoległych wydarzeń, poprosić decydentów o dalsze intensywne działania – podkreślają organizatorzy, którzy zapraszają do wysłania tego dnia mocnego sygnału do rządzących, o tym, że społeczeństwu, biznesowi i wszystkim pozostałym interesariuszom zależy na skutecznej realizacji Celów ONZ.

Co można zrobić?

  1. Uświadamiać: sprawiać, aby każdy z obywateli i interesariuszy poczuł, ze jest odbiorcą Celów Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie należy zwracać uwagę na społeczności, które zostają w tyle.
  2. Uczyć odpowiedzialności: pokazać obywatelom, szczególnie tym z najbardziej zagrożonych wykluczeniem środowisk, że mają wpływ na działania decydentów, np. poprzez wypełnienie ankiety przygotowanej przez ONZ https://myworld2030.org/
  3. Działać: korzystając z dostępnych danych i pokazać, że zależy nam na osiągnięciu celów Agendy 2030 i chcemy coraz większego zaangażowania decydentów w ten proces.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są też Twoimi celami: nawet małe działania mogą przynieść zmianę – podkreślają organizacje, które zainicjowały kampanię.

 Czytaj więcej o kampanii TUTAJ

Pobierz #ACT4SDGS Toolkit

Źródło: www.act4sdgs.org