25 grantów na 25-lecie Lafarge w Polsce

2 marca 2020

Dotyczy firmy: LafargeHolcim,

24 lutego ruszyła druga edycja programu „Wspólnie dla Regionu”, skierowana do mieszkańców sąsiadujących z zakładami Lafarge w Polsce. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz ekologii, promocji zdrowia oraz stworzenia przyjaznej wspólnej przestrzeni dla społeczności. Na realizację pomysłu fundacja przeznaczy od 3 000 do 15 000 zł. Zgłoszenia można wysyłać do 24 marca.

 WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim z okazji 25 lat działalności Lafarge w Polsce przekaże 25 grantów na realizację regionalnych projektów. Program “Wspólnie dla regionu” powstał w celu wspierania i angażowania mieszkańców w lokalne inicjatywy, które wpływają na rozwój społeczności oraz promują zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia. Do programu można zgłaszać projekty dotyczące trzech obszarów: ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej, zagospodarowania przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni oraz poprawie jej estetyki i funkcjonalności, profilaktyki i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury.

– Od 25 lat staramy się być dobrym sąsiadem dla naszych lokalnych społeczności. Oprócz wspierania regionu i zaangażowania pracowników-wolontariuszy w lokalne inicjatywy, chcemy również aktywnie wspierać i odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców – mówi Xavier Guesnu, Prezes Lafarge w Polsce. I dodaje – Chcemy zachęcać mieszkańców do wspólnego działania, a także inspirować i pomagać w realizacji pomysłów w celu poprawy komfortu ich życia i otoczenia. Program ‘Wspólnie dla regionu” to stosunkowo nowa inicjatywa, która już przynosi widoczne efekty.

Dzięki inicjatywie „Wspólnie dla Regionu” w gminach, w których Lafarge w Polsce prowadzi działalność, pojawiło się więcej zieleni, powstały nowe miejsca rekreacyjne dla mieszkańców, zwiększył się poziom świadomości na temat ochrony środowiska. Wśród projektów zrealizowanych w pierwszej edycji znalazło się m.in. mini sanatorium „Mieronicka strefa relaksu” w sąsiedztwie Cementowni Małogoszcz, w ramach której otwarto ścieżkę sensoryczną oraz tężnię solankową. W gminie Barcin, gdzie działa Zakład Górniczy Kujawy i Cementownia Kujawy zrealizowany został projekt „Zielona szkoła – zielona klasa”, który umożliwił uczniom komfortowe odbywanie lekcji na świeżym powietrzu.  Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie, gdzie znajduje się Zakład Kruszyw, zrealizowało cykl warsztatów „Zdrowe jedzenie – zdrowy człowiek!”, którego celem była nauka przyrządzania zbilansowanych posiłków oraz edukacja na temat zdrowych nawyków żywieniowych.

W pierwszej edycji wpłynęło do nas 247 wniosków z całej Polski. To pokazuje, jak duże jest zaangażowanie społeczności lokalnych w zmianę swojego otoczenia na lepsze oraz wskazuje jakie są potrzeby mieszkańców – mówi Agnieszka Rafalska, Kierownik Projektu z WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcimW tym roku, z okazji 25-lecia działalności Lafarge w Polsce chcemy przyznać symboliczne 25 grantów. Tym samym chcemy podkreślić długofalowość naszego zaangażowania w budowanie partnerskich relacji z sąsiadami – podsumowuje Agnieszka Rafalska.

 Wnioski przyjmowane są za pomocą formularza online na stronie internetowej, poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim do 24 marca 2020 roku. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 20 kwietnia 2020. Informacja, o projektach zakwalifikowanych do uzyskania grantu zostanie opublikowana na stronie internetowej WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim oraz na profilu Facebook.

Źródło: mat. pras.