2015 rok pod znakiem bezpieczeństwa konsumentów

11 stycznia 2016

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Ustawa regulacyjna, nowe wymogi w reklamach finansowych i szersza oferta sektora pożyczkowego, na który coraz chętniej spoglądają bankowcy – to kluczowe wydarzenia w branży pożyczkowej w 2015 roku.

Zdaniem ekspertów Providenta, największej firmy pożyczkowej w Polsce, w ubiegłym roku, zarówno administracja publiczna, jak i branża pożyczkowa dużo uwagi przykładała do podniesienia bezpieczeństwa klientów. Ważnym elementem tego procesu była podpisana w sierpniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwana potocznie „antylichwiarską”. Wiele przepisów tam zawartych ma istotne znaczenie dla uporządkowania rynku i zasad, jakie na nim panują – szczególnie w kontekście bezpieczeństwa i kosztów ponoszonych przez klientów firm pożyczkowych.

Jednym z rozwiązań zapisanych w ustawie jest ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek. Po wejściu w życie proponowanej regulacji powinno zniknąć tzw. „rolowanie”, wpędzające klientów w pętlę zadłużenia. Prawdopodobnie zniknie formuła „pożyczek za zero”, które staną się nieopłacalne dla firm chwilówkowych. Regulacja oczyści również rynek z nieuczciwych graczy, działający w sposób sprzeczny z etyką.

Rynek pożyczek pozabankowych staje się coraz bardziej profesjonalny, a przez to zmienia się także jego wizerunek. Ustawa daje szansę, że firmy, których funkcjonowanie w dużej mierze opiera się na wciąganiu klientów w pętlę zadłużenia, albo wpędzaniu ich w dodatkowe koszty wydłużania czasu pożyczki znikną z polskiego rynkumówi Agnieszka Kłos, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Provident Polska.Pozostali gracze muszą dostosować się do nowych zasad, co przy działaniu w ramach zdrowej konkurencji jest dodatkowym impulsem do rozwoju całego sektora – dodaje.

Prosty i przejrzysty przekaz

Naturalną konsekwencją wielości firm i produktów na rynku jest rozbudowany rynek reklamowy, któremu w ubiegłym roku ponownie przyjrzał się nadzór. Już w 2014 roku UOKiK miał wątpliwości, czy konsument oglądający reklamę, rozumie jej przekaz i czy za jej pośrednictwem jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty.

Dostrzega to także branża pożyczkowa, która w ramach samoregulacji postanowiła zwiększyć swoją odpowiedzialność za tworzone i dystrybuowane reklamy. Pod koniec minionego roku pod przewodnictwem Rady Reklamy rozpoczęły się prace grupy roboczej, której celem jest opracowanie standardów reklamy produktów i usług finansowych w ramach Kodeksu Etyki Reklamy.

Rynek tonie od reklam, dlatego szczególnie w przypadku produktów finansowych dbanie o przystępność i przejrzystość informacji powinna być ważna dla firm, dla których idea odpowiedzialnego pożyczania nie jest tylko pustym hasłemmówi Katarzyna Szerling Członek Zarządu i Dyrektor ds. Marketingu Provident Polska. To w naszej ocenie kolejny etap regulacji branży, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa konsumenta – podkreśla.

Lepsza oferta przyciąga banki

Ubiegły rok obfitował w wiele procesów mających na celu poprawę wizerunku sektora oraz rozbudowę oferty produktów, skierowanych do klientów indywidualnych oraz firm. W efekcie, to właśnie bankowcy w 2015 roku mocniej inspirowali się ofertą sektora pożyczkowego, czego przejawem były m.in. promocje bankowych pożyczek o niższych wartościach i krótszych okresach spłaty.

Rynek pożyczkowy to bardzo dynamiczny element sektora finansowego, na który banki będą tym chętniej spoglądać, im bardziej będą im się kurczyć przychody z tytułu tradycyjnych produktów bankowych czy zawirowań wokół podatku bankowegomówi Agnieszka Kłos. Banki dostrzegły też w końcu, że klienci firm pożyczkowych to nie wyłączenie osoby z ograniczoną zdolnością kredytową, ale tak samo wartościowi klienci, tylko mający inne potrzeby – dodaje.

W poszukiwaniu stabilnych wzrostów

Od kilku lat można obserwować dynamiczny wzrost zainteresowania klientów pożyczkami gotówkowymi, oferowanymi przez instytucje pozabankowe. Według szacunków Providenta, wartość pożyczek udzielonych przez te firmy w 2014 roku wyniosła około 5 mld PLN. Jeśli chodzi o ubiegły rok trudno mówić o konkretnych wynikach przed podsumowaniem czwartego kwartału, niemniej eksperci spodziewają się kilkunastoprocentowego wzrostu wartości rynku w stosunku do 2014 roku. Jest to nieco mniejsza dynamika rozwoju, porównując do wzrostów z poprzednich lat, na co może mieć wpływ rosnąca konkurencja ze strony zarówno pozabankowych, jak i bankowych instytucji finansowych.

W 2016 roku spodziewamy się stabilizacji w sferze wzrostów sektora pożyczkowego, ze względu na wchodzącą w życie w marcu regulacje tego rynku. Nowe prawo znacznie ograniczy bardzo wysokie opłaty, stosowane przez niektórych pożyczkodawców mówi Agnieszka Kłos. W 2016 roku rynek będzie musiał także zmierzyć się z unijną dyrektywą o kredycie hipotecznym, czy podatkiem bankowym. Patrząc na czekające branżę wyzwania nowy rok zapowiada się więc bardzo pracowicie – podsumowuje.