20 działań, które należy podjąć by pobudzić inwestycje w efektywność budynków w Polsce.

5 grudnia 2014

Stworzenie platformy współpracy publiczno-prywatnej, przygotowanie materiałów edukacyjnych czy dzielenie się praktykami. To tylko kilka z pośród 20 działań, które znalazły się w raporcie „EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland”. Raport jest rezultatem trwającego 3 dni Energy Efficiency in Buildings Laboratory (EEB Lab) zorganizowanego w Warszawie w czerwcu.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang.World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) wraz z członkami i partnerami inicjatywy na rzecz Efektywności Energetycznej Budynków. W skład tej grupy wchodzą firm, między innymi Simens i Skanska a także instytucje i organizacje pozarządowe w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Projekt Laboratorium EEB wspierają zrozumienie konkretnych barier, które stoją przed rynkiem budowlanym. Pozwala także, co chyba najważniejsze na pobudzanie partnerstw, które implementują zalecone działania – mówi Roland Hunziker, dyrektor działu zrównoważonego budownictwa w WBCSD.

Polski rynek budynków efektywnych energetycznie dopiero się rodzi. Jego głównym motorem jest segment komercyjny, a szczególnie dzięki zapotrzebowaniu dużych międzynarodowych podmiotów. Zmiana na tym polu będzie miała przełożenie na całą Polską gospodarkę. W tym momencie budynki w naszym odpowiadają za 40% całego zużycia energii. Poprawa tego wyniku nie tylko przełoży się na rozwój gospodarczy, ale wesprze także walkę ze zmianami klimatu.

– Ministerstwo Gospodarki z zadowoleniem przyjmuje powstanie platformy współpracy w zakresie efektywności energetycznej budynków. Widzimy potencjał w rozwoju współpracy na tym polu, która pomoże w rozwoju długoterminowej strategii budownictwa w Polsce – mówi Beata Jaczewska, doradca ministra w Ministerstwie Gospodarki.

Siedem organizacji partnerskich utworzyło Platformę EEB, czyli platformę interesariuszy na rzecz efektywności energetycznej budynków. Grono to jest otwarte na inne podmioty. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń i koordynacja działań, a także współpraca z sektorem publicznym, dzięki której możliwe będzie stworzenie długookresowej strategii na polu efektywności energetycznej.  Construction Marketing Group, reprezentowane przez BuroHappold Engineering, oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii pełnią funkcję współprzewodniczących Platformy.

Więcej informacji na stronie internetowej WBCSD

Pobierz publikację „EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland”

Źródło: informacja prasowa